Home » Tin Tức (page 4)

Tin Tức

Thông cáo báo chí

LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN   tại Cộng Hòa Liên Bang Đức  Bundesverband der vietnamesischen Flüchtlinge    in der Bundesrepublik Deutschland e.V.  Reg. Nr. 9325 Amtsgericht Frankfurt am Main c/o   Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm, Postfach: 470435, 12313 Berli   Mail: hoangml69@hotmail.com,  www.lienhoinvtn.de Thông cáo báo chí   V/v cuốn phim tài liệu “ Chiến tranh Việt Nam “ ...

Chi tiết »

Ares(2020)5426501 – [Re] Community of Vietnamese Refugees in Germany and other diaspora communities on the political conflict with China regarding the Spratly and Paracel Islands

  Bản dịch tiếng  Đức   EUROPÄISCHE UNION AUSWÄRTIGER DIENST, Referatsleiter ASIAPAC –Asien und Pazifik ASIAPAC.3 –Referat Südostasien   Brüssel, den12 Oktober 2020 ASIAPAC.3/ARES(2020)5548105   Sehr geehrte Frau Dr. Hoang Thi My Lam, vielen Dank für Ihr Schreiben vom 12.Juli 2020 im Namen von 68 Organisationen der vietnamesischen Diaspora, in dem Sie das Vorgehen Chinas im Südchinesischen Meer ansprechen. Die ...

Chi tiết »

ACAT denkt an die Gefangenen

  Denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als müsstet ihr ebenso leiden wie sie. Hebr. 13,3 Denken wir an eine erneut inhaftierte Autorin in VIETNAM Pham Thi Doan Trang, Autorin, Bloggerin, Journalistin, demokratische Aktivistin und Herausgeberin des Online-Magazins Luét Khoa, wurde verhaftet. Als Autorin schrieb sie viele Bücher, darunter eines, das die ...

Chi tiết »

Thư trả lời của Bundeskanzleramt

Bản dịch tiếng Việt   Văn phòng Thủ Tướng Liên Bang Đức Konrad Lax, Thuyết Trình Viên Hội Đồng Ngoại Vụ Phụ trách Liên Hệ Song Phương giữa các Quốc Gia vùng Á Châu, Cận và Trung Đông   Berlin, ngày 30 tháng 7 năm 2020   Kính thưa bà Dr. Hoàng, cám ơn rất nhiều về bức thư của ...

Chi tiết »

Thông Cáo

  Berlin, ngày 02.10.2020 Thông Cáo     Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần và Tôn Giáo tai Đức Quốc, Kính thưa  quý vị Đai Diện Hội Đoàn , Đoàn Thể , Đảng Phái và Tổ Chức chống Cộng tại Đức Quốc, Kính thưa quý vị Thân Hào Nhân Sĩ, Kính thưa quý thân hữu, Tình trạng lây ...

Chi tiết »

Video Hội Nghị Bàn Tròn Về Trưng Cầu Dân Ý Và Biển Đông

Kính thưa Chư  Vị Chức Sắc, Kính thưa quý vị lãnh đạo các đoàn thể, Xin kính gửi link video của cuộc Hội Nghị Bàn Tròn Về Trưng Cầu Dân Ý Và Biển Đông, với phụ đề. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia và ủng hộ. Xin giúp chia sẻ video về trong nước. https://youtu.be/D7UjcsUmHps

Chi tiết »

HỘI NGHỊ BÀN TRÒN VỀ TRƯNG CẦU DÂN Ý VÀ BIỂN ĐÔNG

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ BÀN TRÒN VỀ TRƯNG CẦU DÂN Ý VÀ BIỂN ĐÔNG Kính thưa BS. Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Hòa Liên Bang Đức: Trong 3 tháng, 80 tổ chức chúng ta đã tổ chức thực hiện thành công một cuộc Trưng Cầu Dân Ý, qua hệ thống ...

Chi tiết »