Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức

Cộng Đồng Đức

Lễ kỷ niệm 73 năm Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hội NVTN tại CHLB Đức

    https://drive.google.com/file/d/1NqCgvQ8CMuTClGH1h6wwoILMokbqR94v/view   Tường Trình buổi Lễ kỷ niệm 73 năm Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hội NVTN tại CHLB ĐứcVì lý do đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành trên nước Đức nên năm nay Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức phải tổ chức buổi Lễ Kỷ Niệm 73 Năm ra đời Bản Tuyên Ngôn ...

Chi tiết »

Vẻ Vang Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại CHLB Đức

Vẻ Vang Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại CHLB Đức Ông Nguyễn Văn Rị là thành viên của Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức từ năm 2012. Tinh thần năng động và nhiệt huyết của ông , đặc biệt trong lãnh vực tôn giáo xã hội thiện nguyện cho cộng đồng Đức Việt  ...

Chi tiết »

Grußwort von Rainer Eppelmann

    Grußwort von Rainer Eppelmann, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Zu denVeranstaltungendes Bundesverbandes der Vietnamesischen Flücht-linge in Deutschland e.V. am 30.4.2020 anlässlich des 45. Jahrestages der Besetzung Südvietnams Liebe Mitglieder und Freunde des Bundesverbandes der Vietnamesischen Flüchtlinge in Deutschland ,2020 feiern wir das 30. Jubiläum unserer Einheit. Am 3. Oktober 1990 endete nach mehr als vier Jahrzehnten ...

Chi tiết »