de_DEvi
Home » Liên Hội NVTN

Liên Hội NVTN

Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức được thành lập và ghi tên chính thức tại Tòa án Frankfurt ngày 08.06.1989. Vào thời điểm đó, Liên Hội hầu như chỉ qui tụ những đồng hương mang qui chế tỵ nạn được Đức quốc thu nhận trong khuôn khổ một chương trình nhân đạo quốc tế rộng lớn. Tính chất của Liên Hội tương đối thuần nhất, hoạt động của Liên Hội chủ yếu mang tính cách ái hữu. Bộ máy bạo quyền dường như không biết đến sự hiện hữu của Liên Hội.

Ngày nay tình hình đã đổi khác hẳn. Cùng với sự thống nhất nước Đức, tập thể người Việt sinh sống tại Đức chuyển sang một bộ mặt mới, phức tạp và đa dạng. Bên cạnh các đồng bào mang căn cuớc tỵ nạn, còn có những thành phần dân tộc xuất thân từ chế độ xã hội chủ nghĩa. Các cơ quan gọi là đại diện cho bạo quyền tại Đức dùng tiền bạc, nhân lực cố tạo nên những tổ chức mang danh người Việt nhằm đánh đồng người tỵ nạn cộng sản với các di dân kinh tế.

Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức đương nhiên trở thành cơ cấu qui tụ những người không chấp nhận chế độ cộng sản. Trang nhà của Liên Hội ra đời nhằm mục đích phục vụ cho chủ trương chống cộng với biểu tượng thiêng liêng là quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa nền vàng ba sọc đỏ. Trang nhà sẽ dành ưu tiên phổ biến các tin tức liên quan đến sinh hoạt của Liên Hội. Đồng thời, trang nhà cũng ước mong sẽ được các Hội đoàn chống cộng trên toàn lãnh thổ nước Đức cung cấp những dữ kiện gắn liền với hoạt động của từng Hội đoàn địa phương. Trang nhà Liên Hội sẽ không đăng những bài viết có tính cách mạ lỵ cá nhân, đoàn thể. Đối với những bài viết của các tổ chức, Hội đoàn gửi đăng trên trang nhà của Liên Hội, Liên Hội không chịu trách nhiệm về nội dung. Từ quan điểm trên, trang nhà của Liên Hội sẽ là một hộp thư chung cho tất cả những cá nhân, tập thể, đảng phái chấp nhận cùng đứng chung dưới bóng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa.