Home » Liên Hội NVTN

Liên Hội NVTN

Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức được thành lập và ghi tên chính thức tại Tòa án Frankfurt ngày 08.06.1989. Vào thời điểm đó, Liên Hội hầu như chỉ qui tụ những đồng hương mang qui chế tỵ nạn được Đức quốc thu nhận trong khuôn khổ một chương trình nhân đạo quốc tế rộng lớn. Tính chất của Liên Hội tương đối thuần nhất, hoạt động của Liên Hội chủ yếu mang tính cách ái hữu. Bộ máy bạo quyền dường như không biết đến sự hiện hữu của Liên Hội.

Ngày nay tình hình đã đổi khác hẳn. Cùng với sự thống nhất nước Đức, tập thể người Việt sinh sống tại Đức chuyển sang một bộ mặt mới, phức tạp và đa dạng. Bên cạnh các đồng bào mang căn cuớc tỵ nạn, còn có những thành phần dân tộc xuất thân từ chế độ xã hội chủ nghĩa. Các cơ quan gọi là đại diện cho bạo quyền tại Đức dùng tiền bạc, nhân lực cố tạo nên những tổ chức mang danh người Việt nhằm đánh đồng người tỵ nạn cộng sản với các di dân kinh tế.

Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức đương nhiên trở thành cơ cấu qui tụ những người không chấp nhận chế độ cộng sản. Trang nhà của Liên Hội ra đời nhằm mục đích phục vụ cho chủ trương chống cộng với biểu tượng thiêng liêng là quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa nền vàng ba sọc đỏ. Trang nhà sẽ dành ưu tiên phổ biến các tin tức liên quan đến sinh hoạt của Liên Hội. Đồng thời, trang nhà cũng ước mong sẽ được các Hội đoàn chống cộng trên toàn lãnh thổ nước Đức cung cấp những dữ kiện gắn liền với hoạt động của từng Hội đoàn địa phương. Trang nhà Liên Hội sẽ không đăng những bài viết có tính cách mạ lỵ cá nhân, đoàn thể. Đối với những bài viết của các tổ chức, Hội đoàn gửi đăng trên trang nhà của Liên Hội, Liên Hội không chịu trách nhiệm về nội dung. Từ quan điểm trên, trang nhà của Liên Hội sẽ là một hộp thư chung cho tất cả những cá nhân, tập thể, đảng phái chấp nhận cùng đứng chung dưới bóng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa.

Der  Bundesverband der vietnamesischen Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland vertritt insgesamt 24 Flüchtlingsvereine:

  1. Vietnam-Haus in Berlin – Vorsitzender Herr  Hoang Kim Thien
  2. Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Hamburg – Vorsitzender Herr Nguyen Dinh Phuc
  3. Verein der Vietnam-Flüchtlinge in Bremen – Vorsitzender Herr Nguyen Duc Hung Viet
  4. Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Köln – Vorsitzender Herr Nguyen Huu Dong
  5. Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Krefeld – Vorsitzender Herr Le Thanh Van
  6. Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Recklinghausen – Vorsitzender Herr Phan Tam
  7. Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Mönchengladbach – Vorsitzende Frau Vang Massman
  8. Verein der vietnamesischen Flüchtlinge im Ruhrgebiet –Vorsitzende Frau Vu Duy Yen Ngan .
  9. Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Mannheim – Vorsitzender Herr Trinh Van Men
  10. Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Nürnberg –Vorsitzender Herr Bui Van Tan
  11. Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Saarland – Vorsitzende Frau Vo Thi Tuong Vi
  12. Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Frankfurt a.M und Umgebung – Vorsitzender Herr Vo Hung  Son
  13. Seniorenverein der vietnamesischen Flüchtlinge inn Frankfurt a.M. und Umgebung – Vorsitzende Frau Pham Thi Nga
  14. Gemeinschaft  der freien Vietnamesen in München-Bayern – Vorsitzender Herr Le Quang Thanh
  15. Seniorenverein der vietnamesischen Flüchtlinge in München-Bayern – Vorsitzender Herr Nguyen Quy Cuong
  16. Club der vietnamesischen Artisten in Deutschland und Europa – Vorsitzender Herr Le Ngoc Chau ( München )
  17. Gemeinschaft der vietnamesischen Flüchtlinge in Odenwald – Vorsitzender Herr Le Trung Ung
  18. Gesang-Tanzenensemble Diem Sang in Darmstadt –Vorsitzende Frau Nguyen Xuan Binh
  19. Verein der zentral-vietnamesischen politischen Flüchtlinge in Europa – Vorsitzender Herr Nguyen Minh Chinh ( Straßburg ), Vertreter in Deutschland Frau Pham Thi Bich Thuy( Frankfurt a.M)
  20. Der Koordinationsausschuss  der Menschenrechtsaktivitäten der Vietnamesen in Deutschland  – Herr Nguyen Thanh Van ( Krefeld )
  21. Organisation für die Angelegenheit der Vietnam-Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland – Vorsitzender Herr Pham Cong Hoang (Hamburg)
  22. Verein der vietnamesischen Ärzte, Zahnärzte und Apotheker in der Bundesrepublik Deutschland  – Vorsitzender Herr Lam Kim Khanh (Gelsenkirchen)
  23. Wissenschaft-Kultur-Stiftung Vietnam – Vorsitzender  Herr Vu Duy Toai (Bremen)
  24. Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Dortmund – Vorsitzende Frau Vang Massmann
  25. Hội Bảo Tồn Văn Hoá Việt tại Đức – Vorsitzender Herr Huỳnh Thanh Hà
  26. Hội Hiệp Hội Bác Ái Vinh Sơn Đức Quốc Möchengladbach – Vorsitzender Herr Nguyễn Văn Rị