Home » Thông Báo

Thông Báo

Thư kêu gọi cứu trợ lũ lụt thiên tai

Thư kêu gọi cứu trợ lũ lụt thiên tai tại vùng Tây Nam và Nam nước Đức                                                                             Berlin , ngày 18 tháng bảy năm 2021    Kính thưa  quý Hội Đoàn , Đoàn Thể , Đảng Phái và Tổ Chức chống Cộng tại Đức Quốc và các quốc gia lân cận,   Kính thưa quý vị Thân Hào Nhân Sĩ,  Kính ...

Chi tiết »

Thành kính phân ưu

———————————————————————————————————————————————

Chi tiết »

Ngày Quốc Hận 30.4.2021 tại Berlin

  Chính giới Đức lên tiếng trong ngày Quốc Hận 30.4.2021 tại Berlin Berlin, 30.4.2021 Tình hình lây nhiễm Covid-19 đợt ba gia tăng mạnh đã bắt buộc Liên Hội Người Việt Tị Nạn (LHNVTN) tại Cộng Hòa Liên Bang hủy bỏ buổi Biểu Tình nhân ngày Quốc Hận thứ 46 tại Berlin. Thay vào đó buổi lễ Tưởng Niệm ...

Chi tiết »

Lễ Tưởng Niệm 46 Năm Quốc Hận   

LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN   tại Cộng Hòa Liên Bang Đức  Bundesverband der vietnamesischen Flüchtlinge    in der Bundesrepublik Deutschland e.V.  Reg. Nr. 9325 Amtsgericht Frankfurt am Main c/o   Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm, Postfach: 470435, 12313 Mail: hoangml69@hotmail.com,  www.lienhoinvtn.de                                                           Thông Cáo thứ ba    V/v tổ chức Lễ Tưởng Niệm 46 Năm Quốc Hận    ...

Chi tiết »