Home » Tham Vấn » Thông cáo về lễ kỷ niệm 73 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Thông cáo về lễ kỷ niệm 73 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

 

Thong cao am 25.11.2021

 

Berlin, ngày 26 tháng 11 năm 2021

 

Thông cáo

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Tôn Giáo,

Kính thưa quý Hội Đoàn , Đoàn Thể và Tổ Chức chống Cộng tại CHLB Đức và Âu Châu, 

Kính thưa quý vị thân hào nhân sỹ,

Làn sóng đại dịch COVID-19 đang trên đường trở lại lần thứ tư vào nước Đức. Do đó, để tuân thủ luật pháp chính quyền sở tại và để bảo vệ sức khỏe cho mọi người trong cộng đồng, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức trực tuyến:

*Lễ Kỷ Niệm ngày ra đời bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền năm thứ 73 vào ngày thứ sáu 10.12.2021 từ 16-18 giờ

 *với sự tham dự của ACAT Deutschland, Mục Sư Christian Dietrich, Bác sĩ Karl- Heinz Bomberg cựu tù nhân lương tâm thời Cộng Sản Đông Đức và Luật Sư Nguyễn Văn Đài cựu tù nhân lương tâm Cộng Sản Việt Nam.

Buổi Lễ Kỷ Niệm này sẽ được lưu lại trên trang YouTube “Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn“

Quý vị có thể tham dự trực tiếp buổi Lễ bằng cách hồi báo cho chúng tôi và Ban Tổ Chức sẽ gửi đường link GotoMeeting đến quý vị

Kính thư

Hoàng Thị Mỹ Lâm

TM Ban Chấp Hành Liên Hội NVTN tại CHLB Đức