Home » Author Archives: Lien Hoi

Author Archives: Lien Hoi

Thành kính Phân Ưu

Tiễn đưa Kính dâng lên hương hồn người anh cả Nguyễn Đình Tâm   Anh đã trải qua trăm năm dâu bể Ý chí kiên cường không thể nào vơi Anh ra đi để gương sáng cho đời Rằng phải sống xứng danh người quân tử   Anh đã sống dù lưu vong xa xứ Dân tộc quê hương Anh ...

Chi tiết »

Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 48 tại Berlin

    Vượt Biển      Một bài thơ được sáng tác để tưởng niệm ngày Quốc Hận. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhân danh dân tộc Việt Nam trước quốc tế để cướp chính quyền và áp đặt một cái ách  độc tài chuyên chế lên đầu cổ dân tộc Việt Nam. Sau 48 năm nhà cầm quyền Cộng ...

Chi tiết »

Vượt Biển 

     Một bài thơ được sáng tác để tưởng niệm ngày Quốc Hận. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhân danh dân tộc Việt Nam trước quốc tế để cướp chính quyền và áp đặt một cái ách  độc tài chuyên chế lên đầu cổ dân tộc Việt Nam. Sau 48 năm nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ...

Chi tiết »