Home » Author Archives: Lien Hoi

Author Archives: Lien Hoi

tưởng niệm Quốc Hận

q=con+tau+cap+anamur&safe=strict&sca_esv=99636c5107a06ae2&sca_upv=1&tbm=vid&prmd=ivnbz&sxsrf=ACQVn0_LtpICJBqpkhI566pee8SflQnFAw:1713263209003&ei=aFIeZtrYPM3-7_UP_fyh4AU&start=0&sa=N&ved=2ahUKEwjarOrnwsaFAxVN_7sIHX1-CFw4HhDy0wN6BAgFEAQ&biw=1908&bih=893&dpr=1q=con+tau+cap+anamur&safe=strict&sca_esv=99636c5107a06ae2&sca_upv=1&tbm=vid&prmd=ivnbz&sxsrf=ACQVn0_LtpICJBqpkhI566pee8SflQnFAw:1713263209003&ei=aFIeZtrYPM3-7_UP_fyh4AU&start=0&sa=N&ved=2ahUKEwjarOrnwsaFAxVN_7sIHX1-CFw4HhDy0wN6BAgFEAQ&biw=1908&bih=893&dpr=1

Chi tiết »

PRESSEMITTEILUNG

49. VIETNAMESISCHER VOLKSTRAUERTAG (30.4.1975 – 30.4.2024)   PRESSEMITTEILUNG 49. VIETNAMESISCHER VOLKSTRAUERTAG (30.4.1975 – 30.4.2024) Am 30.4.1975 hat die Kommunistische Partei Vietnams, trotz des Pariser Friedensabkommens von 1973, mithilfe der Sowjetunion gewaltsam Südvietnam besetzt. Seither herrscht in ganz Vietnam ein totalitäres Gewaltregime. Mehrere Millionen Menschen mussten fliehen. Hunderttausende wurden in Konzentrationslagern interniert. Sehr viele von ihnen kamen dort um. Millionen wurden ...

Chi tiết »

Thông Cáo Ngày Quốc Hận lần thứ 49 tại Berlin

Thông Cáo thứ hai v/v Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận lần thứ 49 tại Berlin Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, quý Hội Đoàn, quý Đoàn Thể và Tổ Chức đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam, Kính thưa quý thân hữu, thể theo nội dung bản thông cáo mới đây, vào ...

Chi tiết »