Home » Tham Vấn » Video Hội Nghị Bàn Tròn Về Trưng Cầu Dân Ý Và Biển Đông

Video Hội Nghị Bàn Tròn Về Trưng Cầu Dân Ý Và Biển Đông

Kính thưa Chư  Vị Chức Sắc,

Kính thưa quý vị lãnh đạo các đoàn thể,

Xin kính gửi link video của cuộc Hội Nghị Bàn Tròn Về Trưng Cầu Dân Ý Và Biển Đông, với phụ đề. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia và ủng hộ. Xin giúp chia sẻ video về trong nước.

https://youtu.be/D7UjcsUmHps