Home » Tham Vấn » HỘI NGHỊ BÀN TRÒN VỀ TRƯNG CẦU DÂN Ý VÀ BIỂN ĐÔNG

HỘI NGHỊ BÀN TRÒN VỀ TRƯNG CẦU DÂN Ý VÀ BIỂN ĐÔNG

THƯ MỜI THAM DỰ

HỘI NGHỊ BÀN TRÒN VỀ TRƯNG CẦU DÂN Ý VÀ BIỂN ĐÔNG

Kính thưa BS. Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Hòa Liên Bang Đức:

Trong 3 tháng, 80 tổ chức chúng ta đã tổ chức thực hiện thành công một cuộc Trưng Cầu Dân Ý, qua hệ thống FaceBook với câu hỏi:

“Trước sự xâm lược của Trung Quốc tại Biển Đông, bạn nghĩ Việt Nam có nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế không? https://bit.ly/35NmrjH.

Cuộc Trưng Cầu Dân Ý này đã có gần 1.2 triệu người tham gia và bỏ phiếu với tỷ lệ 95% người dân đồng ý kiện Trung Cộng ra Tòa án Quốc tế.

Thành quả này đã được gửi đến các vị nguyên thủ và dân cử của các quốc gia trên thế giới cùng các tổ chức quốc tế. Mục đích là để xác định lập trường của người Việt Nam đối với sự xâm lược của Trung Cộng và chính sách của đảng Cộng Sản Việt Nam, chứng tỏ lòng yêu nước của một dân tộc, phản ánh nguyện vọng của tuyệt đại đa số người Việt trước cộng đồng quốc tế, chia sẻ quyết tâm bảo vệ chủ quyền của nhân dân Việt Nam, và tạo khí thế cho việc đòi quyền tự quyết của người dân.

Trong lúc thế giới đang phẫn nộ và lên án Đảng Cộng Sản Tàu, Hoa Kỳ và các quốc gia tự do ủng hộ mạnh mẽ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chọn chính sách nô bộc cố hữu. Sự nhu nhược hay hành động bán nước đó đã là động lực cho Đảng Cộng Sản Tàu tiếp tục lấn lướt, dần dần chiếm trọn Biển Đông.

Để trình bày thành quả của cuộc Trưng Cầu Dân Ý và những vận động thế giới, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cộng tác và tham dự:

HỘI NGHỊ BÀN TRÒN VỀ TRƯNG CẦU DÂN Ý VÀ BIỂN ĐÔNG

Hình thức:         Trực tuyến qua hệ thống Gotowebinar

Ngày:                Thứ Ba, 15/9/2020

Giờ:                   9 -11 giờ sáng (Texas), 10 – 12 giờ trưa (New York),

                          12 – 2 giờ trưa (Úc Châu), 4:00 – 6:00 chiều (Đức Quốc), 9 – 11 giờ tối (Việt Nam)

Khách Mời:       Dân Biểu Stephanie Ngọc-Dung Murphy (Florida)

                          Dân Biểu Ron Wright (Texas)

Ghi danh:        https://attendee.gotowebinar.com/register/6829725736784801549 hoặc

                        https://biendongpoll.org/registration-ghi-danh/

Liên lạc:          Email: trungcaudany20@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn quý vị.

Ban Điều Hành Trưng Cầu Dân Ý

——————————–

THƯ MỜI THAM DỰ
Kính thưa quý đồng hương,
Kính thưa quý tổchức và đoàn thể,
Ban Điều Hành Cuộc Trưng Cầu Dân Ý cùng 80 tổ chức Việt Nam toàn cầu đã tổ chức thực hiện một cuộc Trưng Cầu Dân Ý, qua hệ thống FaceBook với câu hỏi:
“Trước sự xâm lược của Trung Quốc tại Biển Đông, bạn nghĩ Việt Nam có nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế không? https://bit.ly/35NmrjH.
Cuộc Trưng Cầu Dân Ý này đã có gần 1.2 triệu người tham gia và bỏ phiếu với tỷ lệ 95% người dân đồng ý kiện Trung Cộng ra Tòa án Quốc tế.
Trong lúc thế giới đang phẫn nộvà lên án Đảng Cộng Sản Tàu, Hoa Kỳ và các quốc gia tự do ủng hộ mạnh mẽ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chọn chính sách nô bộc cố hữu. Sự nhu nhược hay hành động bán nước đó đã là động lực cho Đảng Cộng Sản Tàu tiếp tục lấn lướt, dần dần chiếm trọn Biển Đông.
Để trình bày thành quả của cuộc Trưng Cầu Dân Ý và những vận động thế giới, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tham dự:
HỘI NGHỊ BÀN TRÒN VỀ TRƯNG CẦU DÂN Ý VÀ BIỂN ĐÔNG
Hình thức:         Trực tuyến qua hệ thống Gotowebinar
Ngày:                Thứ Ba, 15/9/2020
                          Giờ: 9 -11 giờ sáng (Texas), 10 –12 giờ trưa (New York),
                         12–2 giờ trưa (ÚcChâu), 4:00–6:00 chiều (Âu Châu), 9 -11 giờ tối (Việt Nam)
Diễn Giả:          Dân Biểu Stephanie Ngọc-Dung Murphy (Florida)
                         Dân Biểu Ron Wright (Texas)
Tọa Đàm:         HT. Thích Không Tánh, LM. Nguyễn Văn Lý, CTS. Hứa Phi, MS. Nguyễn Hoàng Hoa,
                         Ô. Lê Văn Sóc, BS. Đỗ Văn Hội, KS. Lê Thành Nhân, TS. Mai Thanh Truyết,
                         B.Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao, Ô.Tạ Dzu, Ô.Trần Văn Đông,
                         LS.Nguyễn Văn Đài, TS. Nguyễn Quang Nhất Thiên, BS. Hoàng Thị Mỹ Lâm
Ghi danh:          https://attendee.gotowebinar.com/register/6829725736784801549 hoặc
                         https://biendongpoll.org/registration-ghi-danh/
Liên lạc:           Email: trungcaudany20@gmail.com
Hải Ngoại        Ông Trần Anh (ĐT: 214-335-3394), BS. Đỗ Văn Hội (ĐT: 407-234-3596)
Việt Nam         HT. Thích Không Tánh (ĐT: 0356789881), CTS. Hứa Phi (ĐT: 0333273240)
Mong quý vị sắp xếp thời gian tham dự. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.

Ban Điều Hành Trưng Cầu Dân Ý

1.BÁO QUOCDAN.ORG Ở ĐÔNG NAM Á

2.BUDDHIST CHURCH OF AMERICA

3.CÂU LẠC BỘ TRẦN NHÂN TÔNG

4.CĐNVQG THÀNH PHỐ PHILADELPHIA VÀ PHỤ CẬN

5.CHI HỘI NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN LØRENSKOG TẠI NA UY

6.CHÙA AN TỈNH, HUẾ, VIỆT NAM

7.CHÙA SƠN LINH, KONTUM, VIỆT NAM

8.CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT POMONA VALLEY

9.CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOUSTON& VÙNG PHỤ CẬN

10.CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA QUEENSLAND (AUSTRALIA)

11.CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI ARIZONA

12.CỘNG ĐỒNG NVQG TIỂU BANG PENNSYLVANIA

13.CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM NAM CALIFORNIA

14.ĐẠI GIA ĐÌNH NGUYỄN NGỌC HUY

15.ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

16.ĐẢNG DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN

17.ĐẢNG VÌ DÂN VIỆT NAM

18.DIỄN ÐÀN QUỐC TẾ CỦA CÁC PHONG TRÀO DÂN CHỦ VIỆT NAM

19.ĐOÀN THANH NIÊN DÂN TỘC VIỆT

20.ĐOÀN THANH NIÊN TRUYỀN THỐNG VIỆT

21.ĐOÀN THANH SINH PHÓ ĐỨC CHÍNH

22.GIA ĐÌNH QUÂN CẢNH TÂY ÚC

23.GIÁO HỘI CỘNG ĐỒNG TIN LÀNH LUTHERAN VN-HK

24.GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TUÝ

25.GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

26.GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

27.HẬU DUỆ VIỆT NAM CỘNG HOÀ HẢI NGOẠI

28.HỆ THỐNG DIỄN ĐÀN NƯỚC VIỆT

29.HỘI ANH EM DÂN CHỦ

30.HỘI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

31.HỘI CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC –ĐỒNG KHÁNH NAM CALIFORNIA

32.HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM

33.HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM

34.HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

35.HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM

36.HỘI LUẬN THẮNG NGHĨA

37.HỘI THANH NIÊN DÂN CHỦ

38.HỌP MẶT DÂN CHỦ

39.INTERNATIONAL INSTITUTE FOR VIETNAM

40.KHỐI 8406 HẢI NGOẠI

41.KHỐI NHƠN SANH ĐẠO CAO ĐÀI

42.KHU HỘI CTNCT/NEW ORLEANS, LOUISIANA

43.KHU HỘI CTNCT/OKLAHOMA

44.LEAGUE OF VIETNAMESE AMERICAN VOTERS

45.LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA

46.LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

47.LIÊN MẠNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO TOÀN CẦU

48.LIÊN MINH DÂN CHỦ VIỆT NAM

49.LIÊN MINH VIỆT NAM ĐỘC LẬP DÂN CHỦ

50.LOTUS BUDDHIST CONGREGATION

51.MINH VAN FOUNDATION

52.NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

53.NHÀ VIỆT NAM -VIETNAMESE COMMUNITY CENTER (FLORIDA, USA)

54.NHÓM CHỐNG TÀU DIỆT VIỆT CỘNG

55.NHÓM THẢO LUẬN BIỂN ĐÔNG -INDO-PACIFIC OCEAN

56.NHÓM TỔ QUỐC –DANH DỰ -TRÁCH NHIỆM

57.PHONG TRÀO CHỐNG TRUNG CỘNG BÀNH TRƯỚNG

58.PHONG TRÀO HƯNG CA

59.PHONG TRÀO THĂNG TIẾN VIỆT NAM QUỐC NỘI (HÀ NỘI)

60.PHONG TRÀO TỰ DO VIỆT NAM

61.QUỐC DÂN TV

62.SBTN-DC/VATV P.B. HOAN STUDIO

63.TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

64.TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT

65.TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT QUỐC NỘI (SÀI GÒN)

66.ỦY BAN CHỐNG BẮC THUỘC

67.UỶ BAN NHÂN QUYỀN HELSINKI-VIETNAM

68.VIỆN SỬ CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

69.VIỆN VIỆT NAM DÂN CHỦ

70.VIỆT 2000

71.VIET LIST

72.VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

73.VIỆT VÕ ĐẠO DFW

74.VIỆT-MỸ MAGAZINE

75.VIETNAM ECONOMIC ZONES DISCUSSION GROUP

76.VIETNAMESE AMERICAN CONCERN GROUP

77.VIETNAMESE AMERICAN SENIORS SOCIETY IN OAKLAND, CALIFORNIA

78.VIETNAMESE AMERICANS FOR HUMAN RIGHTS

79.VIETNAMESE CULTURAL CENTER / TRAN HUNG DAO FOUNDATION

80.VOICE OF VIETNAMESE AMERICANS