de_DEvi
Home » Thông Báo » We march for Freedom

We march for Freedom

Mời đọc / xem nhân cuối tuần bài tóm lược buổi sinh hoạt

Văn Nghệ Đấu Tranh tại Đức Quốc (Ch_)

vietbao.com/a235839/duc-quoc-chung-ta-tuan-hanh- cho-tu-do-ngay-28-03-2015

 

Trân trọng giới thiệu Video Clip / Youtube :
# Video / Youtube dài 90min.

 

We march for Freedom
Wir marschieren für die Freiheit
(Chúng Ta Tuần Hành Cho Tự Do)_MG28032015 VideoChau6168-F

 Sinh Hoạt Văn Nghệ Đấu Tranh

 

# Video / Youtube dài 90min.

# Hình ảnh được ghi nhận với máy nhỏ loại bỏ túi nên hoan

hỷ cho nếu Quality không OK như độc giả mong đợi.

 

Châu