Home » Tin Tức » V/v Lo ngại cho an ninh của những người Việt tranh đấu Nhân Quyền cho VN tại Đức

V/v Lo ngại cho an ninh của những người Việt tranh đấu Nhân Quyền cho VN tại Đức

Ông Dr. Thomas De Maizière

Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ CHLB Đức

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

                                                                        Berlin ngày 05.08.2017

V/v Lo ngại cho an ninh của những người Việt tranh đấu Nhân Quyền cho VN tại Đức

Kính thưa ông  Bộ Trưởng,

Trong thời gian gần đây nhà  cầm quyền CSVN đã gia tăng thái độ hung hãn đối với những người tranh đấu cho Nhân Quyền tại VN.

Hai trường hợp điển hình là vụ kết án tù 10 năm cho người nữ Blogger 38 tuổi Mẹ Nấm Nguyen Ngoc Nhu Quynh vào ngày 28.06.2017 và kết án tù 9 năm cho người tranh đấu Nhân Quyền 40 tuổi Tran Thi Nga vào ngày 25.7.2017.

Lời phản đối chính thức của bà Đặc Ủy Nhân Quyền của Bộ Ngoại Giao Đức về hai bản án không công bằng này là một dấu hiệu đáng mừng về sự ủng hộ của nước Đức đối với những người tranh đấu cho Nhân Quyền ờ VN.

Đáng trách thay là hiện tại sự theo dõi và bắt bớ người của nhà cầm quyền VN đã lan tàn sang tận nước Đức . Sự bắt cóc bằng vũ lực một người Việt đang xin hưởng quy chế tỵ nạn ngay trên lãnh thổ Đức ngày 23.07.2017 là một sự vi phạm trắng trợn vào luật pháp Đức và vào Công ước quốc tế. Chúng tôi đánh giá sự kiện trên như một mối đe dọa trực tiếp vào an ninh của cộng đồng người Việt tỵ nạn trên nước Đức. Chúng ta không thể loại bỏ khả năng nhân viên tình báo  và Đại Sứ VN tại Đức vẫn  tiếp tục theo dõi , dọa dẫm và làm hại những người Việt tranh đấu cho Nhân Quyền VN tại ngay trên lãnh thổ Đức.

Chúng tôi xin cám ơn phản ứng đầu tiên của Bộ Ngoại Giao Đức đối với Đại Sứ VN qua việc  trục xuất viên Đại Diện Tình Báo VN của họ.

Chúng tôi hy vọng trong tương lai chính phủ Đức sẽ có những biện pháp chính trị và pháp chế đối với thái độ khinh thường trấng trợn các nguyên tắc nhân quyền quốc tế của nhà cầm quyền CSVN.

Trân trọng kính chào

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm

Chủ Tịch Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V.

———————————————————————————————————————————————–

Herrn  Dr. Thomas de Maiziere

Bundesminister des Innern

Bundesministerium des Innern

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

                                                                            Berlin,  den 05. August 2017

Sorgen um die Sicherheit der vietnamesischen Menschenrechtsaktivisten in Deutschland

Sehr geehrter Herr  Bundesminister,

die kommunistische vietnamesische Regierung zeigt sich in der letzten Zeit zunehmend aggressiv gegen die friedlichen  Menschenrechtsaktivisten in Vietnam.  

Zwei Beispiele davon waren  die Verurteilungen  der 38-jährigen Bloggerin Me Nam ( Mutter Pilz ) Nguyen Ngoc Nhu Quynh   am 28.06.2017  zu zehn Jahren Haft   sowie der  40-jährigen Menschenrechtsaktivistin  Tran Thi Nga  am 25.07.2017  zu neun Jahren Haft  .

Die  offizielle Stellungnahme der Menschenrechtsbeauftragte Frau Kofler zu diesen offensichtlich politisch gesteuerten Urteilen war ein erfreuliches Zeichen der deutschen Solidarität mit dem Menschenrechtler in Vietnam.

Nun treten leider  die Verfolgung und die Verhaftung der Menschen seitens der vietnamesischen Behörden über die Grenze  bis nach Deutschland hinaus. Die gewaltsame Entführung eines vietnamesischen Asylbewerbers  auf  deutschem Boden am 23.07.2017 ist ein eindeutig eklatanter Verstoß gegen deutsches Recht und gegen  das Völkerrecht . Wir betrachten den Vorfall wie ein unmittelbares drohendes Signal auf die Sicherheit unserer Flüchtlingsgemeinschaft  in Deutschland . Es lässt sich nicht ausschließen dass die vietnamesischen Nachrichtendienste und der Botschafter in Deutschland die vietnamesischen Menschenrechtsaktivisten auf deutschem Boden  weiterhin heimlich ausspionieren lassen , einzuschüchtern  versuchen und ggf. schaden zuzufügen.

Wir danken Ihnen für die erste Reaktion des Auswärtigen Amts gegenüber dem vietnamesischen Botschafter  mit der Ausweisung des offiziellen Vertreters der vietnamesischen Nachrichtendienste.

Wir hoffen allerdings auf weitere  politische und rechtliche Maßnahmen  gegen die dreiste Missachtung  der internationalen menschenrechtlichen Prinzipien seitens der kommunistischen vietnamesischen Regierung .

Hochachtungsvoll

 

Frau Dr. med.  Hoang Thi My Lam

Vorsitzende des Bundesverbands  der vietnamesischen Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland e.V.