Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » Với Cộng Sản không có “đối thoại” mà chỉ có “đối kháng”

Với Cộng Sản không có “đối thoại” mà chỉ có “đối kháng”

Kính thưa quý anh chị em tỵ nạn CS tại Đức Quốc,

 

Phóng viên tự do Jakob Ratz là một trong một số phóng viện trẻ đã quan tâm đến cuộc biểu tình đối kháng với sự hiện diện của kommunistischer Premierminister Nguyễn Tấn Dũng tại Berlin ngày 15.10.2014.

Là một người trẻ thuộc thế hệ sau nhưng vốn xuất thân từ một gia đình đã trải qua đời sống bên Đông Đức nên Jakob Ratz rất thông cảm về sự đối kháng của chúng ta , những người đang lưu vong tỵ nạn Cộng Sản.

Xin hãy vào link để xem hình.

 

Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm

LH NVTN tại CHLB Đức.

 

> www.demotix.com/news/6012577/protests-held-vietnamese-pm-arrives-germany

>

> www.demotix.com/news/6012773/demonstrants-hold-protest-against-official-visit-vietnamese-pm

> Demonstrants and political refugees of Vietnam held protest against the official visit of Vietnam´s Prime Minister Tan Dung. They demanded to stop political persecution and to keep human rights in Vietnam.

 

 

https://plus.google.com/103502864509757484747/posts/5rg3ZGvR9Mk?hl=de&partnerid=gplp0&pid=6070652611954642178&oid=103502864509757484747

 

Biểu_Tình_chống_Nguyễn_tấn_Dũng_đến_Stuttgart, ĐứcQuốc

 

youtu.be/-JbAasU2qV4