Home » Văn Hoá Khoa Hoc Xã Hội (page 3)

Văn Hoá Khoa Hoc Xã Hội

Thông Cáo của Liên Hội về Lễ kỷ niệm 74 năm ra đời bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

  LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN tại Cộng Hòa Liên Bang Đức Bundesverband der vietnamesischen Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland e.V. Reg. Nr. 9325 Amtsgericht Frankfurt am Main c/o Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm, Postfach: 470435, 12313 Berlin Mail: hoangml69@hotmail.com, www.lienhoinvtn.de   Berlin, ngày 29.10.2022 Thông Cáo V/v Lễ kỷ niệm 74 năm ra đời bản tuyên ngôn Quốc Tế ...

Chi tiết »

Thành Kính Phân Ưu

Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức va  Hội Bác Ài Vinh Sơn Phaolô Đức Quốc Thành kính Phân Ưu . Đồng kính phân Ưu đến Bà qủa phụ Elizabeth Xuân Vinh cùng tang Quyến.

Chi tiết »

Entführung eines Vietnamesen in Berlin

  Pressemeldung                                                                Hildesheim, 20. Juli 2022 5. Jahrestag der Entführung eines Vietnamesen in Berlin durch Geheimdienst NGOs und Einzelpersonen erklären ihre Solidarität mit bedrohten Vietnames*innen in Deutschland Die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) ACAT, Bundesverband der vietnamesischen Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, Nürnberger Menschenrechtszentrum, PEN Berlin und PRO ASYL sowie bisher 652 Einzelpersonen erinnern in einem gemeinsamen Aufruf ...

Chi tiết »

Biên Bản Buổi Họp Bầu Cử Ban Chấp Hành LHNVTN tại Đức

      Biên Bản Buổi Họp Bầu Cử Ban Chấp Hành LHNVTN tại ĐứcNhiệm Kỳ 2022 – 2024 tại Hội Trường Heilig Geist, Stapper Weg 335 / 41199 Mönchengladbach Ngày 02.07.2022 Buổi họp được bắt đầu vào lúc 15:00 giờ thay vì 14:00 giờ vì lý do một số hội đoàn bị trễ do xa lộ dẫn đến nơi họp ...

Chi tiết »