Home » Văn Hoá Khoa Hoc Xã Hội » Lễ kỷ niệm 75 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền tại Berlin

Lễ kỷ niệm 75 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền tại Berlin

 

 

 

 

Tường trình ngay 10.12.23

 

 

 

 

 

Herr martin Patzelt, Ehemaliger Bundestagsabgeordneter

 

 

Herr Frank Heinrich

Ehemaliger Bundestagsabgeordneter, Vorstandsmitglied der Evangelischen Allianz Deutschland