Home » Văn Hoá Khoa Hoc Xã Hội (page 2)

Văn Hoá Khoa Hoc Xã Hội

Thông Cáo Ngày Quốc Hận lần thứ 49 tại Berlin

Thông Cáo thứ hai v/v Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận lần thứ 49 tại Berlin Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, quý Hội Đoàn, quý Đoàn Thể và Tổ Chức đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam, Kính thưa quý thân hữu, thể theo nội dung bản thông cáo mới đây, vào ...

Chi tiết »

Wir brauchen Unterstützung, bitte Petition unterschreiben

https://chng.it/RnbtxQYzJv   Protestieren Sie gegen die Unterwanderung Deutschlands durch die Diktatur in Vietnam Startdatum 12. März 2024 Warum ist diese Petition wichtig? Gestartet von Ton-Vinh Trinh-Do Am 03.12.2023 ordnete die vietnamesische Botschaft in Berlin die Gründung der Vietnamesischen Bundesvereinigung in Deutschland (auf Vietnamesisch: Liên Hiệp Hội Người Việt tại Cộng Hòa Liên Bang Đức ) an, mit dem Ziel, alle 200.000 ...

Chi tiết »

Thông Cáo Ngày Quốc Hận lần thứ 49 tại Berlin

  Thông Cáo v/v Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận lần thứ 49 tại Berlin Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, quý Hội Đoàn, quý Đoàn Thể và Tổ Chức đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam, Kính thưa quý thân hữu, Đã 49 năm Đảng Cộng Sản Việt Nam mạo danh dân ...

Chi tiết »