Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » Tưởng Niệm 40 năm ngày Quốc Hận (1975-2015) tại Berlin, 25.04.2015

Tưởng Niệm 40 năm ngày Quốc Hận (1975-2015) tại Berlin, 25.04.2015

Trân trọng giới thiệu Video Clip/Youtube (dài 22,30min):

Tưởng Niệm 40. Quốc Hận (1975-2015)

do Liên Hội NVTN tại CHLB Đức tổ chức tại

Bá Linh ngày 25.04.2015

Link:

Xin tùy nghi phổ biến. Đa tạ.

Chau_M