Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » Tưởng Niệm 40 Năm Hoàng Sa 1974-2014, Berlin

Tưởng Niệm 40 Năm Hoàng Sa 1974-2014, Berlin

ĐỨC QUỐC, Berlin:

TưởngNiệm40NămHoàngSa 1974-2014(B18012014)_Video:Chau6168