Home » Văn Hoá Khoa Hoc Xã Hội » Truyên Kiều (Nguyễn Du)

Truyên Kiều (Nguyễn Du)

Lời dẫn nhập

Trong thư tịch nước nhà có rất nhiều bản Truyện Kiều. Có những bản chữ Nôm, có những bản chữ quốc ngữ.
Nhiều bản phổ biến rất rộng rãi. Bản chúng tôi quảng bá trên trang nhà của Liên hội Người Việt Tỵ nạn tại CHLB
Đức là một bản phát hành rất hạn chế, do nhà biên khảo quá cố Bùi Khánh Diễn chấp bút. Bản này vừa có phần chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ lại còn kèm theo rất nhiều chú thích chi ly chu đáo.
Sở dĩ tác phẩm của Nguyễn Du may mắn xuất hiện hôm nay trên trang mạng của Liên Hội là do cơ duyên hãn hữu :
Ông Đỗ Văn Thông ở Đức là sở hữu chủ của sách và Giáo sư Lê Văn Đặng ở Hoa Kỳ là người chuyển tải sách lên lưới. Liên Hội xin thành thật cám ơn nhị vị và xin kính mời độc giả thưởng ngoạn ấn bản Truyện Kiều đặc biệt.

>>Xem Truyện<<