Home » Văn Hoá Khoa Hoc Xã Hội » THÔNG CÁO THỨ HAI v/v THỦ TƯỚNG VIỆT CỘNG ĐẾN ĐỨC

THÔNG CÁO THỨ HAI v/v THỦ TƯỚNG VIỆT CỘNG ĐẾN ĐỨC

                                                                 BUNDESVERBAND DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE

                           IN DER BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND e.V.

 

                            Reg.Nr.9325 Amtsgericht Frankfurt am Main

                         c/o Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm Postfach 40435  in 12313 Berlin

                    E- mail: hoangml69@hotmail. Com –   Internet : www.lienhoinvtn.de

 

 

                                                                              Berlin, ngày 02 tháng 07  năm 2017

 

              THÔNG CÁO THỨ HAI v/v THỦ TƯỚNG VIỆT CỘNG ĐẾN ĐỨC

 

Kính thưa quý Hội Đoàn,  Đoàn Thể và Tổ Chức Chống Cộng tại Đức Quốc và toàn Âu Châu,

Kính thưa quý thân hữu ,

 

Cập nhật tin tức mới nhất về lộ trình của phái đoàn Việt Cộng,  Liên Hội NVTN tại CHLB Đức và các Hội NVTN CS tại Hamburg , Bremen sẽ khẩn cấp phối hợp tổ chức  biểu tình chống Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc tại hai địa điểm ở Berlin và tại một địa điểm ở Hamburg :

 

1)Ngày thứ năm 06.07.2017 từ 13:00giờ đến 15:00giờ

                 tại trước Hotel Mariott Berlin, Inge-Besheim-Platz 1    10785 Berlin

2)Ngày thứ năm 06.07.2017 từ 16:30giờ đến 18:30giờ

                trước Phủ Tổng Thống Schloß Bellevue , Spreeweg1    10557 Berlin

3) Ngày thứ sáu 07.07.2017 từ 13:00giờ đến 15:00giờ

                tại Elbpromenade- Landungsbrücken   20459 Hamburg

               (đối diện xéo cầu số 1, lối đi xuống phà, cách U và S Bahn Landungsbrücken 50m )

               Chú ý : chỉ nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng

 

Trước đại họa mất nước diệt vong của dân tộc , toàn dân Việt  trong nước và hải ngoại phải cùng đồng lòng đứng lên đòi quyền sống , đòi công lý và dân chủ tự do cho dân tộc Việt Nam .

Chúng tôi kêu gọi sự tham gia tích cực và đông đảo của quý vị vào  hai cuộc biểu tình này để cùng cực lực phản đối trực tiếp với tập đoàn thống trị độc tài CSVN và cùng tố cáo trước công luận quốc tế nhân dịp G20 sự phản dân hại nước của chế độ này.

 

Kính thư

 

TM Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V.

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm