Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » Thông Cáo Tổng Biểu Tình tại Berlin ngày 07.07.2018

Thông Cáo Tổng Biểu Tình tại Berlin ngày 07.07.2018

 

 

LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN tại CHLB ĐỨC e.V.
Thông Cáo

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo tại Đức Quốc và Âu Châu

Kính thưa quý Hội Đoàn , Tổ Chức và Tập Thể Chống Cộng tại Đức Quốc  và toàn Âu Châu

Kính thưa quý thân hào nhân sĩ

Trước sự bán nước cho Tàu Cộng một cách công khai  của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam qua dự luật  „ Đặc Khu 99 Năm „  và cùng nằm trong âm mưu đó,  Cộng Sản Việt Nam đã cho thông qua bộ luật  „ An Ninh Mạng „  để  tước đoạt  có hệ thống  quyền Tự Do Ngôn Luận và quyền Tự Do Thông Tin  của đồng bào ,  người Việt  trên toàn thế giới phải đứng lên đồng hành với đồng bào quốc nội để bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Hải Ngoại  gồm các Quốc Gia tại Hoa Kỳ, Canada , Úc Châu , Á  Châu và Âu Châu đã ra thông cáo kêu gọi toàn thể đồng bào hải ngoại cùng nhau tham gia cuộc tổng biểu tình vào thứ bảy ngày 07.07.2018 .

Trong tinh thần này Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức với hỗ trợ của các Hội Đoàn thân hữu tại Âu Châu  sẽ trân trọng tổ chức:

Tổng Biểu tình  vào thứ bảy ngày 07.07.2018  tại Berlin

với chương trình chi tiết như sau :

Từ 13.00 giờ  đến 14.00 giờ trước Sứ Quán CSVN , Elsenstr. 3 12435 Berlin
Từ 15:00 giờ đến 17:00 giờ tại Brandenburger Tor , Pariser Platz  10117 Berlin  ( vì lễ hội Túc Cầu Thế giới có thể dời  vị trí biểu tình sang trước Quốc Hội Liên Bang Đức cạnh đó )
Chúng tôi thành khẩn kêu gọi sự tham gia đông đảo của quý vị vào  cuộc Tổng Biểu  Tình để cùng đồng hành với người Việt trên thế giới và đồng bào quốc nội bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam.

Điện thoại liên lạc : Ông Nguyễn văn Rị ,  Handy 0176-57880762
Ông Hoàng Kim Thiên ,  Handy 0163-6743097

Berlin , ngày 21.06.2018

TM Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V.

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm