Home » Tham Vấn » Thông Cáo Báo Chí

Thông Cáo Báo Chí

 

Thông Cáo Báo Chí

 

Xác định lập trường của Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức về việc dựng tượng kẻ sát nhân tập thể tại Gelsenkirchen và việc biểu tình bạo loạn tại Stuttgart ngày 22.06.2020

Người Việt Tỵ Nạn là nạn nhân của sự xâm chiếm bằng bạo lực và áp bức độc tài của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Sự khủng bố của đảng Cộng Sản nhắm vào chính dân tộc của mình đã tàn nhẫn đến mức hàng triệu người phải đào thoát ra khỏi Việt Nam mà không cần biết trước là sẽ đi đâu.

Do đó chúng tôi lên án sự việc dựng tượng nhà Lãnh Đạo Cộng Sản người Nga Wladimir Iljitsch Lenin tai một địa điểm công cộng ở thành phố Gelsenkirchen vào ngày 20.06.2020.

Công việc dựng tượng này được  đảng Mác-Lê Đức Quốc ( MLPD); một đảng nhỏ, cực tả và đang đứng dưới tầm quan sát của cơ quan Bảo Hiến Đức, đảm nhiệm.

Chúng tôi phản đối việc tôn vinh kẻ sát nhân tập thể. Việc tôn vinh này đã đi ngược lại với cơ chế dân chủ.

Đồng thời chúng tôi cũng hoàn toàn không chấp nhận việc biểu tình bạo loạn tại thành phố Stuttgart và vài hiện tượng phá rối tại Berlin vào ngày 22.06.2020. Những sự kiện này không thể hiện được sự tương quan giữa dân chúng và giới chức bảo vệ an ninh trật tự.

Bá Linh ngày 24.06.2020

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm

Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức e.V.  

————————

Pressemitteilung
Betr.: Stellungnahme des Bundesverbands der vietnamesischen Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland zur Aufstellung der Statue des Massenmörders in Gelsenkirchen und zurgewalttätigen Ausschreitung in Stuttgartam 22.06.2020
Die vietnamesischen Flüchtlinge sind die Opfer der gewalttätigen Invasion und der diktatorischen Unterdrückung der vietnamesischen kommunistischen Partei.
Der Terror der kommunistischen Parteigegen das eigene Volk war so grausam,dass Millionen Menschen auf der Flucht aus Vietnam waren, ohne selbst zu wissen wohin sie trieben.
Aus diesem Grund verurteilen wir die Aufstellung der Statuedes russischen Kommunistenführers Wladimir Iljitsch Lenin in der Öffentlichkeit in Gelsenkirchen am 20.06.2020. Die Aufstellung wurde von der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschland (MLPD), eine kleine und unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehendelinksextremistischePartei, durchgeführt.
Wir protestieren gegen die Verehrung eines Massenmörders. Das ist nicht mit der demokratischen Grundordnungzu vereinbaren.
Wir lehnen ebenfalls die massiven Ausschreitungen in Stuttgart und einzelne Gewaltausbrüche in Berlin am 22.06.2020 absolut ab. Das Geschehen ist nicht repräsentativ für das Verhältnis zwischen Bürgern und Ordnungskräfte.
Berlin, den 24.06.2020
Frau Dr. med. HoangThi My Lam
Vorsitzende des Bundesverbands der vietnamesischenFlüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland e.V.