de_DEvi
Home » Thông Báo (page 17)

Thông Báo

THÔNG BÁO TIN TỨC

Giao dịch Tân Hội đồng Đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ với : BS Võ Đình Hữu, Chủ tịch Hội đồng Đại biểu, BS Đỗ Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành, GS Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Giám sát đã gửi e.mail tự giới thiệu với Liên Hội chúng ta ...

Chi tiết »