de_DEvi
Home » Thông Báo » Mừng Xuân Ất Mùi 2015 – Hamburg

Mừng Xuân Ất Mùi 2015 – Hamburg

Mừng Xuân Ất Mùi 2015 – Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Hamburg

Xin giới thiệu và mời đọc bài tóm lược.
Xin tùy nghi phổ biến. Cám ơn.
Châu_NamĐức

 

Ngoài ra cũng xin giới thiệu Video (dài 60min).

HỘI TẾT ẤT MÙI 2015 tại Hamburg-ĐứcQuốc 28.02.2015_Video Chau6168