Home » Văn Hoá Khoa Hoc Xã Hội » Thông Báo ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10.12.2022

Thông Báo ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10.12.2022

Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm, ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại Frankfurt am Main, tham gia Biểu tình và Lễ trao giải Nhân Quyển Việt Nam  ngày thứ bảy 10.12.2022