Home » Văn Hoá Khoa Hoc Xã Hội » Thành kính Phân Ưu

Thành kính Phân Ưu

Tiễn đưa

Kính dâng lên hương hồn người anh cả Nguyễn Đình Tâm

 

Anh đã trải qua trăm năm dâu bể

Ý chí kiên cường không thể nào vơi

Anh ra đi để gương sáng cho đời

Rằng phải sống xứng danh người quân tử

 

Anh đã sống dù lưu vong xa xứ

Dân tộc quê hương Anh  vẫn giữ trong tim

Đạo đức tác phong chu chỉn trang nghiêm

Anh đã sống đời bách niên tròn vẹn

 

Lời cuối tiễn Anh lên đường miên viễn

Mắt lệ nhòa nhân ảnh quyện khói hương

Nguyện cầu Anh hưởng ân phúc thiên đường

Hồn siêu thoát đến Tây Phương Cực Lạc

 

Hoàng Thị Mỹ Lâm

Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V.

Berlin, ngay 10.07.2023