Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » Thần đồng toán học Lina Mai Nguyễn, 7 tuổi tai Gelsenkirchen Đức-Quoc

Thần đồng toán học Lina Mai Nguyễn, 7 tuổi tai Gelsenkirchen Đức-Quoc

Nước Đức mới khám phá một thần đồng 7 tuổi người Việt, cháu Lina Mai Nguyễn.

Cháu có khả năng nói đúng mã nhị nguyên (binary code) 8 digits (bits) của các từ Đức, phương pháp được sử dụng trong computer:

http://youtu.be/niPDkpHAwbE

Trong clip, người ta đặt cho em đoán binary codes của các từ, và trên tấm bảng sau lưng em có ghi lời giải để so sánh với trả lời của em. Em đoán đúng 3/4, những chuỗi số nhị nguyên gồm những số 0 và 1.

Giải Thuởng Nhân Quyền VIỆT NAM 2012 Cho Ba Nữ Chiến Sĩ Tranh Đấu Dân Chủ Trong Nước.