Home » Văn Hoá Khoa Hoc Xã Hội » Sao Nỡ Thờ Ơ

Sao Nỡ Thờ Ơ

Này em! Vận nước lênh đênh
Sao em vui thế? Nỡ quên quê mình
Này em! Quả thật tội tình
Người dân khóc với “hòa bình” đã lâu
Rong chơi, vương miện đội đầu
Kim cương lóng lánh tìm vui nỗi gì?

Em từng là một người đi
Ðì vì gì, để khinh khi lại đời?
Nghe chăng bao tiếng than trời?
Em vui cho lắm. Buồn ơi bao người!

Ý Nga, 23-11.2003.