Home » Văn Hoá Khoa Hoc Xã Hội » Muôn vàn tiếc thương!

Muôn vàn tiếc thương!

Võ sư Lưu Phát Tấn. Nguyên Huấn Luyện Viên Võ Thuật Quân Đội VNCH, tỵ nạn Cộng Sản tại Hoà Lan từ 1979, đã từ trần lúc 10 giờ sáng ngày 26.11.2023 tại Hoà Lan.

luu Tan Phat2