Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » Lời nhắn nhủ của Vị Thượng Nghị Sĩ Liên Âu Elmar Brok đến Liên Hội nhân ngày Lễ kỷ niệm 69 năm Bản tuyên ngôn QTNQ 9.12.2017 tại Berlin

Lời nhắn nhủ của Vị Thượng Nghị Sĩ Liên Âu Elmar Brok đến Liên Hội nhân ngày Lễ kỷ niệm 69 năm Bản tuyên ngôn QTNQ 9.12.2017 tại Berlin

   Vị Thượng Nghị Sĩ Liên Âu Elmar Brok  với  Bundeskanzlerin Angela Merkel

 

www.elmarbrok.de

Thưa các bạn

Rất tiếc là vì phải đảm đương nhiều nhiệm vụ nên tôi  không đến với các bạn được. Dầu gì tôi cũng mong tiếng nói của tôi sẽ được chuyển tải đến các bạn . Tôi chúc các bạn những điều tốt đẹp cho buổi lễ . Tôi tin rằng việc vận động cho Nhân Quyền của các bạn có ý nghĩa lớn cho quê hương của các bạn và cho cả chúng tôi. Chúng ta phải xem Nhân Quyền là quyền của nhân loại . Theo tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc thì toàn thể mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau ; xuất phát từ nhân phẩm  con người. Tôi tin rằng hành động của các bạn rất quan trọng  vì  đó là một động lực khiến  cho những người khác cùng dấn thân. Nếu sự phát triển Nhân Quyền chuyển biến quê hương của các bạn thành nhà nước có pháp quyền một cách ôn hòa thì rất tốt , nhưng một chế độ độc tài độc đảng sẽ ngăn cản điều này  y như tất cả chế độ độc tài chuyên chế đang làm. Trên căn bản tôi tin rằng rất quan trọng  để các bạn giữ vững niềm tin là các bạn không chiến đấu đơn độc,  vì Quốc Hội Liên Âu sẽ can thiệp để thúc đẩy tiến trình Nhân Quyền . Chúng tôi cũng đã thấy  phương pháp  bắt cóc người Việt với sự tham gia tích cực của  Sứ Quán Việt Nam tại Berlin đã  phô diễn  ra  sự coi thường chế độ pháp quyền . Tôi tin rằng  một nhà nước pháp quyền như nước Đức  không thể nào cho phép Sứ Quán bắt cóc người như thế. Vì vậy tôi chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong công việc  . Các bạn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ  của tôi . Xin chào và hẹn gặp lại.

Elmar Brok

https://drive.google.com/file/d/1gVkdpFkwonFzNk8E05JZWkv_ZAxYBAy7/view