de_DEvi
Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » Lời chào mừng của Dr. Philipp Rösler

Lời chào mừng của Dr. Philipp Rösler

Chủ tịch Đảng Tự Do Dân Chủ (FDP)

nhân dịp thánh lễ cầu nguyện cho các thai nhi và bữa cơm tình thương

của

Hội Bác-Ái Vinh-Sơn Phao-Lô ở Mönchengladbach, 13.7.2013

 

Quí tham dự viên kính mến,

tôi xin chân thành cảm ơn quí vị đã dành cho tôi vinh dự được gửi đến quí vị lời chào mừng nhân dịp thánh lễ cầu nguyện cho các thai nhi và bữa cơm tình thương của Hội Bác-Ái Vinh-Sơn Phao-Lô ở Mönchengladbach.

Sự đóng góp rất lớn lao và tích cực về mặt xã hội của quí vị đối với tôi không phải là điều dĩ nhiên và vì thế tôi rất quí trọng. Làm việc thiện nguyện là đóng góp một phần rất quan trọng cho sự vững mạnh của cộng đồng. Cảm ơn và công nhận những nỗ lực này thật ra chưa đủ, song nó còn cần phải nhận được những trợ giúp đắc lực của chính phủ.

Sự đóng góp của người dân và những hội đoàn, từ tư nhân cho đến các viện, các hội từ thiện tới những tổ chức xã hội, có một giá trị đặc biệt đối với Đảng Tự Do Dân Chủ chúng tôi. Tôi rất vui mừng vì trong nước chúng ta có hàng triệu người đang làm việc từ thiện. Qua đó, xã hội chúng ta được giàu mạnh và ấm cúng tình người. Chúng tôi muốn khuyến khích và yểm trợ những người như quí vị bằng những chính sách tốt của chính phủ .

Là một người Công giáo sùng đạo, điều răn „yêu tha nhân“ đối với tôi không phải là một sáo ngữ. Quí vị đang thực hành tình yêu tha nhân trong công việc hằng ngày, tạo nên những môi trường sống thuận lợi và làm gương tốt cho người dân và cho những hãng xưởng. Quí vị lo cho những người thiếu may mắn, cho những trẻ mồ côi và những người bần cùng nhất của xã hội. Công việc của quí vị làm tôi cảm phục rất xâu xa và tôi xin được khích lệ tinh thần của quí vị. Xin quí vị hãy tiếp tục!

Sau cùng tôi xin kính chúc buổi tổ chức hôm nay của quí vị gặt hái được nhiều thành công, được nhiều đóng góp dồi dào về tài chánh, và xin chân thành cảm tạ quí vị đã chú ý lắng nghe .

Xin trân trọng kính chào thân ái

Dr. Philipp Rösler

(Ngọc Hòa chuyển ngữ)