Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận lần thứ 44 tại Frankfurt am Main

Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận lần thứ 44 tại Frankfurt am Main

Thông Cáo

V/v Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận lần thứ 44 tại Frankfurt am Main

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Tôn Giáo,

Kính thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Tổ Chức chống Cộng tại CHLB Đức và Âu Châu,

Kính thưa quý vị thân hào nhân sỹ,

Trước hiện trạng Việt Nam đang đứng bên bờ vực thẳm suy vong, nguy cơ mất nước cận kề, người dân Việt mọi nơi phải quyết tâm chung sức đấu tranh cho nền Độc Lập thực sự, cho Nhân Quyền Dân Chủ Tự Do của toàn dân.

Sau 44 năm cầm quyền, tập đoàn Việt Gian Cộng Sản ngày càng lộ rõ âm mưu bán nước hại dân, lấy quyền lợi đảng phái đặt trên quyền lợi dân tộc, dẫm đạp lên hệ thống tư pháp, đem tài sản Quốc Gia bỏ vào túi riêng và  phá vỡ nền tảng đạo đức xã hội…Hiện tại trong nước có  300 người Tù Nhân Lương Tâm đang bị giam giữ và trong năm 2018 có ít nhất 11 người bị tra tấn chết trong đồn Công An Cộng Sản .

Để lên tiếng tố cáo một lần nữa trước công luận nước Đức và toàn thế giới về tội ác của Cộng Sản Việt Nam , Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức chúng tôi sẽ  trân trọng tổ chức:

Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận lần thứ 44 vào ngày Thứ Bảy  27.04.2019

     tại Frankfurt am Main

Chương trình chi tiết sẽ được thông báo vào một ngày gần đây.    

Chúng tôi thành khẩn kêu gọi sự đóng góp và hỗ trợ của các Hội Đoàn và Tổ Chức địa phương, đặc biệt là của Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Frankfurt và vùng phụ cận. Sự thành công của buổi lễ  là một khích lệ  tinh thần  lớn lao vào công cuộc đấu tranh đòi lại  tự do dân chủ nhân quyền và tự chủ cho  dân tộc Việt Nam .

Điện thoại liên lạc : Ông Nguyễn văn Rị ,  Handy 0176-57880762
                                

Berlin , ngày 12.02.2019

TM Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V
BS Hoàng Thị Mỹ Lâm