Home » Thông Báo » Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu

Vietnamese Community in Australia

PO Box 200 Canley Heights NSW 2166
Tel: 0416 088 782 Email: trivo(at)ozemail.com.au

*

THÔNG BÁO

V/V DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
CỦA NHÀ CẦM QUYỀN CSVN

Nhà cầm quyền CSVN đã công bố bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, để lấy ý kiến toàn dân Việt Nam, từ ngày 2 tháng 1 năm 2013 đến ngày 31 tháng 3 năm 2013. Liền sau đó, những phản ứng quan trọng liên quan đến vấn đề này được ghi nhận như sau:

1. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2013, có 72 nhân sĩ và trí thức cùng ký vào “Kiến nghị về sửa đổi Hiến Pháp 1992”. Kiến nghị này đòi hỏi phải bỏ” Điều 4 Hiến pháp, phải tam quyền phân lập và phi chính trị hóa quân đội”, nay đã có hơn 5000 chữ ký;

2. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2013, một nhóm bạn trẻ Việt Nam đã đưa ra “Bản Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do” gồm 5 điều, gợi ý từ bài viết của Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên. “Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà còn muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành…”, nay đã có hơn 7000 người ký tên ủng hộ.

3. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2013, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã ra Bản Nhận Định và Góp ý về Dự thảo sửa Đổi Hiến Pháp năm1992, yêu cầu “Hiến pháp không nên và không thể khẳng định một cách tiên thiên sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phái chính trị nào” (Điều II Bản Góp ý);

4. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2013, Hòa Thượng Thích Quảng Độ Đức Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, kêu gọi “giới sĩ phu đất nước, giới trẻ, giới công dân mạng đã gạt phăng sợ hãi bấy lâu, đứng lên nói bằng lời, bằng bài viết, bằng kiến nghị, bằng cả xuống đường đòi hỏi dân chủ hóa đất nước.”

5. Ngày 7 tháng 3 năm 2013, Khối 8406 và ngày 8 tháng 3 năm 2013 Giáo Hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy trong nước cũng đã ra tuyên bố ủng hộ những đòi hỏi dân chủ hóa Việt Nam. Đứng trước những biến cố quan trọng này, qua cao trào dân chủ đang bộc phát tại quê hương Việt Nam, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (CĐNVTDUC) nhận định rằng:

1. Những kiến nghị, lời tuyên bố, bài viết, hay lời kêu gọi của các tôn giáo, tổ chức, nhân sĩ, trí thức, và rất nhiều đồng bào trong nước, là những đòi hỏi chính đáng xuất phát từ con tim và khối óc của nhiều giai tầng khác nhau của xã hội (Đa Nguyên) để tiến đến một hệ thống sinh hoạt tự do chính trị (Đa Đảng), tức thiết lập một nền dân chủ thực sự, ngõ hầu huy động được tiềm năng của toàn thể dân tộc trong việc xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc trước đại họa xâm lăng của chủ nghĩa Đại Hán phương Bắc hiện thời là Đế quốc Đỏ Trung Cộng;

2. CĐNVTDUC sẽ tiếp tục theo dõi, quan tâm và hỗ trợ tối đa đồng bào của chúng ta trong nước ngõ hầu tiếp tục tranh đấu cho một nước Việt Nam tư do, dân chủ và nhân quyền, bằng cách sẽ cập nhật tin tức, phổ biến và vận động sự hổ trợ của chính giới Úc và các tổ chức quan tâm đến nhân quyền trên toàn thế giới;

3. CĐNVTDUC kêu gọi tất cả các Cộng Đồng Người Việt tự do trên toàn thế giới, các tổ chức và toàn thể đồng hương hải ngoại tiếp tục theo dõi, quan tâm và hỗ trợ tối đa cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa của đồng bào quốc nội cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam;

4. CĐNVTDUC cực lực lên án Tổng Bí Thư đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng, khi ông ta cho rằng các “luồng ý kiến” đòi hỏi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, đòi đa nguyên, đa đảng, đòi tam quyền phân lập… là “suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức”. Chính ông ta và đảng CSVN mới là những kẻ đã và đang lội ngược giòng lịch sử tiến hoá của nhân loại, tiếp tục dùng bạo lực áp đặt chế độ cai trị độc đảng và độc tài lên quê hương Việt Nam.

5. CĐNVTDUC yêu cầu các Ban Chấp Hành CĐNVTD ở các Tiểu Bang, Lãnh Thổ, tùy điều kiện từng địa phương, hãy tổ chức các sinh hoạt bầy tỏ sự ủng hộ đối với phong trào đòi tự do dân chủ trong nước, thí dụ như Đêm Thắp Nến Cho Quê Hương, mít-tinh ủng hộ.

6. CĐNVTDUC kêu gọi đồng hương trên toàn nước Úc hãy tích cực tham dự những sinh hoạt đòi hỏi dân chủ cho VN tại địa phương, cũng như gửi email cho tuyenbocongdantudo(at)gmail.comđể ghi tên vào danh sách ủng hộ “Bản Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do”

Úc Châu ngày 12 tháng 3 năm 2013

• LS Võ Trí Dũng Chủ Tịch BCH/CĐNVTD/LBUC
• Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/NSW
• Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/VIC
• BS Bùi Trọng Cường, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/QLD
• Ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/SA
• BS Nguyễn Anh Dũng, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/WA
• Ông Lê Công, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/ACT
• Ông Lê Tấn Thiện, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/NT
• Bà Nguyễn Kim Dung, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/Wollongong