Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » Cờ Vàng lộng gió Bá-Linh (Berlin) VÕ ĐẠI TÔN

Cờ Vàng lộng gió Bá-Linh (Berlin) VÕ ĐẠI TÔN

 

Cờ Vàng lộng gió Bá-Linh (Berlin)
(Thân tặng Quý Chị và D.D. viết qua hình ảnh biểu tình ngày Quốc Tế Nhân Quyền, 9.12.2017, tại Bá Linh (Berlin) Đức Quốc.)
Trời Bá Linh lạnh giá

Cờ ngạo nghễ tung bay.

Trên đất người xa lạ

Đàn con Mẹ về đây.
Góp chung từng hơi thở

Đòi Lẽ Sống Con Người.

Hoa lòng EM rạng nở

Dưới bóng cờ Vàng tươi.
Bức tường xưa ngăn cách

Đã sụp đổ từ lâu.

Đất người chung huyết mạch

Vùi chôn bao hận sầu. (*)
Còn Quê Hương nguồn cội

Sao vẫn mãi lầm than ?

Núi sông tràn bóng tối

Bao giờ đến Xuân sang ?
Mẹ già vai gánh nặng

Đàn em đói ven đường.

Cha cằn khô xóm vắng

Đời vây bủa tang thương.
Đường tương lai nghẽn lối

Sinh lộ – biết về đâu ?

Toàn lao tù đen tối

Lệ hòa kinh nguyện cầu.
Giữa trời đông buốt lạnh

EM thét gọi Tình Thương.

Nguyện lòng chung vai gánh

Nỗi đau sầu Quê Hương.
Cờ Vàng đang vẫy gọi

Đàn Con Mẹ Lên Đường.

Nhân Quyền – thay tiếng nói

Cho Lẽ Sống bừng hương.
Dưới Cờ, Em thẳng đứng

Lòng dâng tiếng nguyện cầu.

Cho đá mềm chân cứng

Quê Hương hết thảm sầu !

VÕ ĐẠI TÔN

Hình ảnh biểu tình tại Bá Linh (Đức Quốc) 9.12.2017.

(*) – Bức tường Bá Linh đã bị sụp đổ.