Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » BIÊN BẢN ĐẠI HỘI BẦU CỬ TÂN BAN CHẤP HÀNH LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI CHLB ĐỨC

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI BẦU CỬ TÂN BAN CHẤP HÀNH LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI CHLB ĐỨC

 

LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN

TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

BUNDESVERBAND DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE IN DER

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND e.V

* ———————————— * ———————————— *

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI BẦU CỬ TÂN BAN CHẤP HÀNH

LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI CHLB ĐỨC

NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2018 TẠI MÖNCHENGLABACH

—————————————

Chiếu theo thư mời của Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, chương trình Đại Hội thực hiên qua 3 phần:

PHẦN I lúc 14:00 giờ

Sau nghi thức khai mạc Đại Hội Đồng, Ban Chấp Hành Liên Hội đã báo cáo về thành quả các Sinh Hoạt trong Nhiệm Kỳ của Liên Hội. Báo cáo các khoảng đóng góp, phụ giúp Tài Vật và Nhân Lực của các Hội Đoàn cùng Liên Hội tổ chức các Sinh Hoạt Cộng Đồng và Biểu Tình phản đối sự Đàn Áp, Cướp Bóc, Khủng Bố của Tà Quyền cộng sản Việt Nam đối với Đồng Bào Quốc Nội.

PHẦN II

Thảo Luận cùng các Hội Đoàn về đề tài Lưu Nhiệm Ban Chấp Hành Liên Hội, Đề Cử, Ứng Cử Liên Danh cho Tân Ban Chấp Hành.

Đề Cử Thành Viên cho Ban Tổ Chức Bầu Cử của các Hội Đoàn.

Thành phần Ban tổ Chức Bầu Cử gồm có:

1- Ông Đàm Văn Tiếu Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử

2- Ông Nguyễn Quí Cường Phó Ban Tổ Chức Bầu Cử

3- Ông Nguyễn Đình Phúc Thư Ký Ban Tổ Chức Bầu Cử

Bà Hoàng Thị Mỹ Lâm, trước khi nghỉ giải lao lúc 16:15 giờ đã thay mặt Ban Chấp Hành đương nhiệm cám ơn tất cả các Hội Đoàn có mặt cũng như vắng mặt cùng các Thân Hữu đã đóng góp công sức cùng Liên Hội chung vai Đấu Tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam.

Và sau phần giải lao là bắt đầu cuộc Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành Liên Hội NVTN tại CHLB Đức cho

nhiệm kỳ 2018-2020

PHẦN III lúc 16:40 giờ

Xúc tiến việc Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức cho nhiệm kỳ 2018-2020.

DIỄN TIẾN CUỘC BẦU CỬ

Chiếu theo Điều 5 CHƯƠNG VI trong Bản Nội Quy,Ban Tổ Chức Bầu Cử tuyên bố cuộc Bầu Cử có Giá Trị và Hợp Pháp với sự Hiện Diện, Ủy Quyền của 16 Hội Đoàn và để tránh những đánh giá sai lầm về kết quả của cuộc bầu cử.

Ban Tổ Chức Bầu Cử đã chiếu theo những ý kiến và quyết định của Đại Hội:

Các Hội Đoàn đã thống nhất đề ra 2 phương án cho cuộc bầu cử:

Phương án 1:

Lưu Nhiệm Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức nhiệm kỳ 2016-2018 vừa kết thúc cho nhiệm kỳ sắp tới 2018-2020

Phương án 2:

Trong trường hợp Phương án 1 không đạt được kết quả Lưu Nhiệm được Ban Chấp Hành cũ. Ban Tổ Chức Bầu Cử sẽ xúc tiến việc Đề Cử và Ứng Cử Liên Danh cho Tân ban Chấp Hành

PHƯƠNG THỨC CUỘC BẦU CỬ

Đại Hội quyết định:

Ứng Cử và Bầu Cử qua Liên Danh

Bầu Cử: Chiếu theo Nội Qui Liên Hội, xác định mỗi Hội Hội Viên chỉ có một lá phiếu bầu cử.

16 HỘI HỘI VIÊN HIỆN DIỆN VÀ ỦY QUYỀN ĐƯỢC XÁC NHẬN LÀ

01- Hội NVTNcs Odenwald

02- Hội NVTNcs Mönchengladbach

03- Hội NVTNcs Nünberg

04- Hội NVTNcs Bremen

05- Hội NVTNcs Hamburg

06- Hội NVTN Cao Niên tại München

07- Hội NVTN Krefeld

08- VietNam Haus Berlin

09- Câu Lạc Bộ Tình nghệ Sĩ

10- Hội Nha Y Dược Đức

11- Ủy Ban Điều Hợp Đấu Tranh

12- Tổ Chức Sinh Hoạt Đức Quốc

13- Hội NVTN Recklinghausen

14- Hội NVTN Dortmund

15- Hội Ái Hữu người Việt miền Trung tỵ Nạn Âu Châu

16- Hội NVTN Mannheim

Lưu ý: và sau đây là những Hội Đoàn có thư mời mà vắng mặt trong ngày

Bầu Cử Ban Chấp Hành Liên Hội Cộng Hòa Liên Bang Đức:

4 Hội Đoàn Vắng mặt có thông báo

CĐ NVTD München & Bayern, Hội Văn Vũ Điểm Sáng, Hội Phụ Nữ Văn Hóa VN Tự Do

Hội NVTN Saarland

3 Hội Đoàn Vắng mặt không có thông báo

Hội NVTN tại Frankfurt và vùng phụ cận, Hội NVTN Ruhrgebiet

Hội Cao Niên Frankfurt, Hội NVTN Köln và Hội Khoa Học Văn Hóa

XÚC TIẾN CUỘC BẦU CỬ

Trưởng Ban Bầu Cử, ông Đàm Văn Tiếu chiếu theo Ý Kiến và Quyết Định của các Hội Đoàn có mặt, cũng như chiếu theo Điều 4 CHƯƠNG VII trong Bản Nội Quy, việc bầu cử xúc tiến theo Phương Án 1.

Theo ý kiến chung: Lá phiếu thuận ghi là LƯU NHIỆM và

Lá phiếu không thuận ghi là KHÔNG LƯU NHIỆM

Xin được nhắc lại. Liên Danh đồng ý Ứng Cử Lưu Nhiệm là:

1- Bà HOÀNG THỊ MỸ LÂM (Thụ Ủy)

2- Ông TRỊNH ĐỖ TÔN VINH

3- Ông LÊ TRUNG ƯNG

4- Ông NGUYỄN VĂN RỊ

5- Ông PHẠM CÔNG HOÀNG

Ban Tổ Chức bầu cử đã phân phối 16 Phiếu Bầu Cử đến 16 Hội Hội Viên

hiện diện và ủy quyền và có nêu rõ phiếu bầu cử thể ghi LƯU NHIỆM hoặc KHÔNG LƯU NHIỆM

Sau khi Ban Tổ Chức Bầu Cử nhận lại đủ 16 phiếu bầu, các ông Đàm Văn Tiếu,

ông Nguyễn Quí Cường và ông Nguyễn Đình Phúc đã kiểm phiếu công khai với kết quả là:

15 phiếu LƯU NHIỆM và

1 Phiếu KHÔNG LUU NHIỆM

Ban Tổ Chức Bầu Cử công bố Liên Danh do bà Hoàng Thị Mỹ Lâm làm thụ ủy đã đắc cử vào

Tân Ban Chấp Hành Liên Hội nhiệm kỳ 2018-2020 với 15 phiếu LƯU NHIỆM trên tổng số 16 phiếu bầu.

Bà Hoàng Thị Mỹ Lâm trong cương vị đắc cử thủ ủy nhiệm kỳ 2018-2020 cám ơn Ban Tổ Chức Bầu Cử, cám ơn các Hội Đoàn hiện diện ngày Bầu Cử hôm đó và tuyên bố bổ xung thêm 3 cộng sự viên cho Ban Chấp Hành Liên Hội NVTN tại Công Hòa Liên Bang Đức nhiệm kỳ 2018-2020:

Ông Hồ Văn Ngọc

Ông Nguyễn Thế Bảo

Ông Nguyễn Đình Phúc

Ban Tổ Chức Bầu Cử cám ơn tất cả các Hội Hội Viên hiện diện đã hơp tác thành công mỹ mãn cuộc bầu cử và kêu gọi Mọi Người cùng chung vai sát cánh với Ban Chấp Hành Liên Hội trong những Sinh Hoạt Cộng Đồng sắp tới và tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ Tổ Chức Bầu Cử để nhường lại bàn chủ tọa cho Tân Ban Chấp Hành Liên Hội.

Làm tại Mönchengladbach CHLB Đức

Ngày 09 tháng 06 năm 2018

Đàm Văn Tiếu                    Nguyễn Quí Cường                      Nguyễn Đình Phúc

Trưởng Ban Bầu Cử         Phó Ban Bầu Cử                           Thư ký Ban Bầu Cử

———————————————————————————————————————-

Bundesverband der vietnamesischen Flüchtlinge in der

Bundesrepublik Deutschland e.V

gemeinnützig anerkannt

Register – Nr.: 9735 Amtsgericht Hamburg

*****

Protokoll der Mitgliederversammlung

am Samstag, den 09.06.2018- um 14:00 Uhr

Schule Jenfelderstrasse – Jenfelderstrasse 252 – 22045 Hamburg

Tagesordnungspunkte:

1. Berichte des Vorstandes über die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr.

2. Wahl des neuen Vereinsvorstandes für die Periode 2018-2020 gemäß der Satzung.

Zu 2.: Protokoll zu der Wahl des neuen Vereinsvorstandes

Der Wahlausschuß besteht aus drei Personen: Herr Dam,Van Tieu, Leiter des Wahlausschusses; Herr Nguyen, Qui Cuong Aufsicht; Herr Nguyen Dinh-Phuc, Protokollier.

Der Ausschußleiter eröffnet die Wahl, stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung der Mitglieder und die Beschlußfähigkeit der Versammlung gemäß § 6, Abs. 5 fest und erklärt den Wahlvorgang.

Gemäß §7 Abs. 4 der Satzung werden dann die Kandidatenlisten vorgestellt. Es ergibt sich eine Kandidatenliste, die besteht aus:

1- Frau Hoang, Thi My Lam

3- Herr Pham , Cong-Hoang

2- Herr Trinh, Do Ton Vinh

4- Herr Nguyen, Van Ri

5- Herr Le, Trung Ung

Ergebnis der Wahl:

Es wurde 16 Stimmzettel abgegeben:

0 x Einstimmig 0 x Enthaltung 0 x ungültige Stimmen 1 x Gegenstimmen

Nach der Einigung der gewählten Liste ist der neue Vereinsvorstand, gemäß § 7, Abs. 5 der Satzung, wie folgt:

* Frau Hoang, Thi My Lam Vorsitzender

* Herr Pham, Cong Hoang 1. stellvertr. Vorsitzende für Inneres

* Herr Trinh , Do Ton Vinh 2. stellvertr. Vorsitzende für Auswärtiges

* Herr Nguyen, Van Ri Schatzmeister

* Herr Le, Trung Ung Sekretär

Alle vier (5) Kandidaten haben die Wahl angenommen.

Die Mitgliederversammlung endet um 18:30 Uhr.

Mönchengladbach, den 09.06.2018

Der Wahlausschuss

Dam, Van Tieu                    Nguyen, Qui Cuong                  Nguyen, Dinh-Phuc

Ausschussleiter                           Aufsicht                                    Protokollier