Home » Văn Hoá Khoa Hoc Xã Hội » Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu

Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức va  Hội Bác Ài Vinh Sơn Phaolô Đức Quốc Thành kính Phân Ưu . Đồng kính phân Ưu đến Bà qủa phụ Elizabeth Xuân Vinh cùng tang Quyến.