Home » Tham Vấn » Kết thúc chương trình quyên góp cho quỹ  Aktion Deutschland Hilft hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Tây Nam Đức Quốc.

Kết thúc chương trình quyên góp cho quỹ  Aktion Deutschland Hilft hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Tây Nam Đức Quốc.

 

Berlin , ngày 14 tháng 8 năm 2021

Kính thưa quý Hội Đoàn, Đảng Phái và Tổ Chức Chống Cộng tại Đức Quốc và các quốc gia lân cận,
Kính thưa quý vị Thân Hào Nhân Sĩ,
Kính thưa quý thân hữu

Với văn bản này chúng tôi xin hân hạnh thông báo kết thúc chương trình quyên góp cho quỹ  Aktion Deutschland Hilft hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Tây Nam Đức Quốc.

Tổng cộng số tiền thâu được tính đến ngày hôm nay là 14.750,88€. Danh sách cá nhân và đoàn thể  đóng góp đợt ba , cũng là đợt cuối cùng, được đính kèm dưới đây. Toàn bộ số tiền  sẽ được chuyển  đến quỹ Aktion Deutschland Hilft vào một ngày sớm nhất. Chứng nhận chuyển ngân và hình ảnh trao tặng sẽ được công bố trên trang nhà Liên Hội www.lienhoinvtn.de.

Như chúng ta đều biết, cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Đức Quốc đã hình thành trên 40 năm nay, hầu hết chúng ta đã hội nhập toàn diện vào xã hội Đức và mỗi người trong chúng ta đều có khả năng tham gia độc lập vào mọi sinh hoạt của nước Đức. Tuy nhiên, việc vận động góp quỹ cho Aktion Deutschland Hilft trong dịp này của Liên Hội là nhằm mục đích tạo điểm nhấn  cho cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Mỗi cá nhân và mỗi đoàn thể trong danh sách đóng góp đã hòa mình vào tập thể người Việt tỵ nạn Cộng Sản để tỏ lòng tương thân tương ái với đất nước đã cưu mang chúng ta.

Chúng tôi xin chân thành gửi lời trân trọng cám ơn đến toàn thể cá nhân và đoàn thể đã hưởng ứng nồng nhiệt lời kêu gọi của Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức để làm một nghĩa cử dưới danh nghĩa chung là người Việt tỵ nạn Cộng Sản.

Trân trọng

Hoàng Thị Mỹ Lâm
TM BCH Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V

 

Dưới đây là toàn bộ tổng kết cả ba đợt

Tổng kết sơ khởi đợt một ngày 27.07.2021 tiền đóng góp cho quỹ Aktion Deutschland Hilft cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Đức Quốc: 4.810€.

1) Hoàng Thị Ngọc Thúy                                                                                      100 €

2) Fam. Hồ Văn Ngọc Berlin                                                                               100 €

3) ÔB Trần Văn Tích&Nguyễn Thị Thục                                                            300 €

4) Dương Thị Thanh Thủy                                                                                  10 €

5) Nguyễn Minh-Hung                                                                                         100 €

6) Hội NVTN CS Bremen (Trần Văn Các )                                                         100 €

7) Nguyễn Thị Kim Thanh                                                                                   100€

8) Vietnam Haus Berlin e.V. (Hoàng Kim Thiên )                                               150 €

9) Trần Thị Thanh Hà                                                                                             50 €

10) David VO                                                                                                        100 €

11) Fam. Tran Le Ngo, Egelsbach                                                                      200 €

12) Phạm Văn Cương                                                                                          200 €

13) Nguyễn Thị Kim Tuyết, Münster                                                                    200 €

14) Trương Thị Nga                                                                                              30 €

15) Trần Thị Nga                                                                                                   50 €

16) Lê Hữu Trí                                                                                                       50 €

17) Nguyễn Duy Sâm                                                                                           100 €

18) Đinh Công Tráng                                                                                             70 €

19) Trần Thị Thùy An, Trần Riedberg                                                                1.000 €

20) Tổ Chức Sinh Hoạt ( Phạm Công Hoàng/Trần Thị Mai-Phương)                50 €

21) Dương Thị Thanh Thủy                                                                                10 €

22) Nhóm Phật Tử Ffm và vpc ( Nguyễn Văn Phẩy)                                          50 €

23) Lâm Tuyết ( Calgary, Alberta, Canada )                                                     100 €

24) Nguyễn Thị Ho                                                                                             100 €

25) Huệ-Giang/Elmshorn                                                                                    200 €

26) Dương Thanh-Tuấn                                                                                      300 €

27) Thanh Nguyen Tien-                                                                                     200 €

28) Phạm Trương Long                                                                                       50 €

29) ÔB Nguyễn Quý Đại&Nguyễn Thị Hoa                                                      120 €

30)     LS Nguyễn Văn Đài                                                                                 100 €

31) SCHWESTERNKONGREG. V.D.LIEBE Z.HEILIG. KREUZ e.V.                 100 €

32) Nguyễn Thưởng                                                                                            120 €

33) Phạm Minh Chánh                                                                                          50 €

34) Nguyễn Thị Ngọc Mai                                                                                     50 €

35) Phạm Bích Thủy                                                                                           200 €

————————

Tổng Cộng ( tính đến ngày 27.07.2021)                                                           4.810 €

 

Tổng kết đợt hai ngày 04.08.2021  tiền đóng góp cho quỹ Aktion Deutschland Hilft cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Đức Quốc: 9.330,88€.

36) Vũ Long& Nguyễn Thị Tần (Hội Bác Ái Vinh Sơn Aachen                         100 €

37) Hội Người Việt Tỵ Nạn Nürnberg &vpc và nhóm NO EVFTA                  1.650 € 

38) Ban Văn Vũ Điểm Sáng                                                                                100 € 

39) ÔB Nguyễn Văn Lộc&Võ Thị Nhương                                                        200 € 

40) ÔB Hồ Lưu& Phan Thị Lập                                                                           100 € 

41) ÔB Nguyễn Đình Tâm, Berlin                                                                      50 € 

42) Nguyễn Đình Khanh, Berlin                                                                          50 € 

43) Dr. Bùi Văn Hậu( Hội Bác Ái  Vinh Sơn )                                                    1.000 € 

44) Vinh Lê-Văn Xao Hoa Trần Nguyên                                                             50 € 

45) Ngô Bích Trân e.K., Franken-Apotheke                                                     500 € 

46) Trần, Dũng Chi                                                                                               50 € 

47) Người Việt tại Essen                                                                                     200 € 

48) Trần Thị Diễm Châu                                                                                       110,88 € 

49) Hội NVTN tại Dortmund (Kim Vang Massmann)                                     190 € 

50) Dương Hạnh Nhân                                                                                         50 € 

51) Tâm Ngoc&Phan Thị Thủy                                                                            20 € 

52) Hội NVTNCS Mönchengladbach                                                                 110 € 

53) ÔB Nguyễn Đình Phúc                                                                                   50 € 

54)Hội NVTNCS Hamburg                                                                                  200 € 

55) ÔB Hồ Bửu Hiệp, Hamburg                                                                          50 € 

56) Nguyễn Đức Trụ                                                                                            100 € 

57)Trần Hữu Cương                                                                                            100 € 

58)ÔB Nguyễn Khắc Hãn& Trần Thị Minh Châu                                                 100 € 

59) ÔB Vũ Xuân Phong&Phạm Thị Bạch Tuyết                                                50 € 

60) Nguyễn Khắc Tiến                                                                                           50 € 

61) Đảng Việt Tân Đức Quốc                                                                              1.000 € 

62) Gia đình Huỳnh Minh Tú Berlin                                                                       70 € 

63) Hội  Bác Ái Vinh Sơn Mönchengladbach                                                   2.030 €**  

    ** Hồ Quí Khanh ,MG                                    100 €

Hồ Quí Đôn , MG                                              100 €

Đinh Thị Tám& Minh Thảo, KR                        250 €

Trần Lệ Hoàng ,KR                                           100 €

Bùi Thanh Thụ, Neuss                                      100 €

Bà quả phụ Nguyễn Như Cương,MG               50 €

ÔB Nguyễn Thế Phong-Loan, MG                   100 €

Nguyễn Thị Mai,MG                                          50 €

Trần Thị Huỳnh, MG                                         50 €

Hùng Tuyết Dung, MG                                     100 €

Vũ Văn Thành, MG                                          100 €

Ngô T. Ngọc Ánh&Đông-Hồng, MG               100 €

Nguyễn Thị Xỏa( Khoản), MG                         50 €

Nguyễn Thị Gái( Rụ), MG                                50 €

Phạm Thị Chấm&Anh-Phước, MG                  50 €

Phạm Văn Hải&Ánh, MG                                50 €

Vũ Thế Đức-Thúy,MG                                     50 €

Nguyễn ĐứcAnh-Bé, MG                                 20 €

Võ Thị Tuyết Nhung, Essen                             20 €

Cao Thị Ngọc Hà, Gladbeck                             50 €

Nguyễn Thanh Sơn, Schüttorf                          50 €

Nguyễn Văn Rị, MG                                         200 €

Đặng Hồng Hiến-Lan, MG                               50 €

Nguyễn Tiến Lễ, MG                                        20 €

Vũ Văn Đàm-Dung, MG                                  50 €

Nguyễn Thị Mỹ Huyền, MG                            50 €

Nguyễn Đức Hậu, MG                                      50 €

Trương Kim Phượng, MG                                20 €

 

   64) Hội Cao Niên München & VPC                                                                 1.000 €***

***Cụ Nguyễn Kim Định                                       100 €

Cụ Lê Thị Phú                                                      100 €

Bà Nguyễn Thị Chương                                      100 €

BS Nguyễn Quí Cường                                       100 €

ÔB Đàm Văn Tiếu                                              200 €

Đàm Lan Chi                                                       200 €

Đàm Lan Anh                                                     100 €

Đàm Lan Phương                                                100 €

 

Tổng cộng đợt hai tính đến ngày 04.08.2021                                   9.330,88 €

___________________________________________________________________________

Tổng Cộng cả hai đợt tính đến ngày 04.08.2021                                 14.140,88 €    

   

Tổng kết đợt ba ngày 14.08.2021 tiền đóng góp cho quỹ Aktion Deuschland Hilft cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Đức Quốc :

 

  • Người Việt Tỵ Nạn Odenwald ( Lý Thanh Lan )                              300 €
  • Văn Thiên Đinh V. Nguyễn                                                               50 €
  • Trần Ngọc                                                                                        100 €
  • Nguyễn Duy Tân, Berlin 100 €

69)Hội NVTN Dortmund (Thi Kim Vàng Massmann)                           60 €

________________________________________________________________________________ 

Tổng cộng đợt ba ( đợt cuối cùng )                                                      610 €

________________________________________________________________________________

 

Tổng kết toàn bộ số tiền quyên góp cho quỹ Aktion Deutschland Hilft:   14.750,88 €