Home » Tham Vấn » Cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Đức Quốc tính đến ngày 27.07.2021

Cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Đức Quốc tính đến ngày 27.07.2021

 

Berlin, ngày 27 tháng bảy năm 2021

Kính thưa quý Hội Đoàn, Đảng Phái và Tổ Chức Chống Cộng tại Đức Quốc và các quốc gia lân cận,
Kính thưa quý vị Thân Hào Nhân Sĩ,
Kính thưa quý thân hữu,

Chúng tôi xin trân trọng cám ơn các Hội Đoàn, Tổ Chức và Thân hữu đã nhiệt tình ủng hộ lời kêu gọi của Liên Hội để đóng góp vào quỹ Aktion Deutschland Hilft cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Tây Nam nước Đức.
Dưới đây chúng tôi xin được công bố danh sách các nhà hảo tâm và số tiền đã đóng góp tính đến ngày hôm nay.

Chương trình quyên góp cho quỹ Aktion Deutschland Hilft sẽ vẫn tiếp tục cho đến cuối tháng này.

Chúng tôi sẽ đúc kết vào đầu tháng tám năm 2021 trước khi chuyển giao tổng số tiền đến quỹ Aktion Deutschland Hilft.
Một lần nữa chúng tôi xin cảm tạ những tấm lòng vàng trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Đức Quốc và các Quốc Gia lân cận.Trân trọng
Hoàng Thị Mỹ Lâm
TM BCH Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V

Tổng kết sơ khởi tiền đóng góp cho quỹ Aktion Deutschland Hilft cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Đức Quốc: 

 

1) Hoàng Thị Ngọc Thúy                                                                                    100 €

2) Hồ Văn Ngọc  Berlin                                                                                       100 €

3) ÔB Trần Văn Tích&Nguyễn Thị Thục                                                            300 €

4) Dương Thị Thanh Thủy                                                                                  10 €

5) Nguyễn Minh-Hung                                                                                         100 €

6) Hội NVTN CS Bremen (Trần Văn Các )                                                         100 €

7) Nguyễn Thị Kim Thanh                                                                                   100€

8) Vietnam Haus e.V. (Hoàng Kim Thiên )                                                          150 €

9) Trần Thị Thanh Hà                                                                                             50 €

10) David VO                                                                                                        100 €

11) Fam. Tran Le Ngo, Egelsbach                                                                       200 €

12) Phạm Văn Cương                                                                                          200 €

13) Nguyễn Thị Kim Tuyết, Münster                                                                     200 €

14) Trương Thị Nga                                                                                              30 €

15) Trần Thị Nga                                                                                                   50 €

16) Lê Hữu Trí                                                                                                       50 €

17) Nguyễn Duy Sâm                                                                                           100 €

18) Đinh Công Tráng                                                                                             70 €

19) Trần Thị Thùy An, Trần Riedberg                                                                   1.000 €

20) Tổ Chức Sinh Hoạt ( Phạm Công Hoàng/Trần Thị Mai-Phương)                  50 €

21) Dương Thị Thanh Thủy                                                                                  10 €

22) Nhóm Phật Tử Ffm và vpc ( Nguyễn Văn Phẩy)                                            50 €

23) Lâm Tuyết ( Calgary, Alberta, Canada )                                                         100 €

24) Nguyễn Thị Ho                                                                                                100 €

25) Huệ-Giang/Elmshorn                                                                                      200 €

26) Dương Thanh-Tuấn                                                                                       300 €

27) Thanh Nguyen Tien- Brem                                                                             200 €

28) Phạm Trương Long                                                                                       50 €

29) ÔB Nguyễn Quý Đại & Nguyễn Thị Hoa                                                       120 €

30)   LS Nguyễn Văn Đài                                                                                     100 €

31) SCHWESTERNKONGREG. V.D.LIEBE Z.HEILIG. KREUZ e.V.                  100 €

32) Nguyễn Thưởng                                                                                            120 €

33) Phạm Minh Chánh / Lien                                                                                50 €

34) Nguyễn Thị Ngọc Mai                                                                                     50 €

35) Phạm Bích Thủy                                                                                           200 €

———————————————————————————————————————

Tổng Cộng ( tính đến ngày 27.07.2021)                                                           4.810 €

Spende Flutopfer in Deutschland bis 27.7.21