Home » Tham Vấn » Hiệp Hội Bác ÁI Vinh Sơn Phao Lô Việt Nam Mönchengladbach

Hiệp Hội Bác ÁI Vinh Sơn Phao Lô Việt Nam Mönchengladbach

 

Hiệp Hội Bác ÁI Vinh Sơn PhaoLô Việt Nam Mönchengladbach, cứu trợ các em Nhi đồng nhiễm bệnh dịch Covid-19. Bệnh Viện Nhi Đồng  Kinderhilfe Bethlehem