Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » Ông Chủ Tịch Uỷ Ban Thương Mại Quốc Tế ( INTA ) Bernd Lange tiếp kiến người Việt tại Đức (LHNVTN)

Ông Chủ Tịch Uỷ Ban Thương Mại Quốc Tế ( INTA ) Bernd Lange tiếp kiến người Việt tại Đức (LHNVTN)


Ngày 10.12.2019 một phái đoàn người Việt tại Đức (LHNVTN) đã được ông Chủ Tịch Uỷ Ban Thương Mại Quốc Tế ( INTA ) Bernd Lange  thuộc Quốc Hội Liên Âu tại Brüssel tiếp kiến để trao đổi về các điều kiện nhân quyền và quyền người lao động trong hiệp ước EVFTA chưa  được bảo đảm đúng mức. Phía Việt Nam cần phải cải thiện nhiều hơn nữa về nhân quyền, về bộ luật hình sự và về việc công nhận các tổ chức xã hội dân sự …trước khi hiệp ước được Quốc Hội Liên Âu thông qua

–  Ngày 10.12.2019 lúc 11:00 giờ gặp ông Nghị Viên Liên Âu Bernd Lange, CT Uỷ Ban TM Quốc Tế ( INTA ) tại Quốc Hội Liên Âu / Brüssel

 

-Ngày 10.12.2019 lúc 14:00 giờ gặp bà Nghị Viên Liên Âu Svenja Hahn , thành viên Ủy Ban INTA, tại QH Liên Âu

 

– Ngày10.12.2019 lúc 17:00 giờ gặp ông Nghị Sĩ Liên Âu Daniel Caspary tại QH Liên Âu

 

-Ngày 10.12.2019 tham dự biểu tình nhân ngày QTNQ tại Brüssel