Phân ưu

Toàn thể ban chấp hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức xin chân thành phân ưu cùng ông Nguyễn Văn Rị và tang quyến. Chúng tôi xin thành kính cầu nguyện hương hồn cụ ông Vicente Nguyễn Văn Rụ sớm an vui nơi nước Chúa.

Ông Lê Trung Ưng
Ông Phạm Công Hoàng
Ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh
Bà Hoàng Thị Mỹ Lâm
 

Cáo Phó