Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận lần thứ 44 tại Frankfurt am Main

Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận lần thứ 44 tại Frankfurt am Main

 

 

    Thông Cáo Thứ Hai

V/v Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận lần thứ 44 tại Frankfurt am Main

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần và Tôn Giáo,

Kính thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Tổ Chức chống Cộng tại CHLB Đức và Âu Châu,

Kính thưa quý vị thân hào nhân sỹ,

Tiếp theo thông cáo thứ nhất đề ngày 12.02.2019 Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức xin thành khẩn kêu gọi toàn thể người Việt tỵ nạn tại Đức Quốc và Âu Châu tham dự đông đảo :

Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận lần thứ 44 tại Frankfurt am Main

       Vào ngày thứ bảy 27.04.2019

Chương trình toàn buổi Lễ Tưởng Niệm gồm có:

1.-Biểu tình và tuần hành từ 12:00 giờ đến 17:30 giờ do Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt và vùng phụ cận đảm trách :

*12:00-12:30 giờ : Tập trung chuẩn bị tại địa điểm biểu tình trước Tổng Lãnh Sự Việt Cộng,                                 đường Kennedyallee 49  60596 Frankfurt.

*12:30-15:30 giờ : Khai mạc cuộc biểu tình.

*15:30-16:15 giờ : Tuần hành vào phố chính Frankfurt.

*16:15-17:30 giờ : Meeting và phát truyền đơn

Điện thoại liên lạc : Ông Võ Hùng Sơn , Handy 0176 39056538

2.-Cầu nguyện Liên Tôn , Hội thảo và Văn Nghệ từ 17:30 giờ đến 22:00 giờ do Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức đảm trách

tại Hội Trường  Christuskirche , Merianplatz 13- 60316  Frankfurt

*17:30-18:30 giờ : Liên Tôn cầu nguyện hòa bình cho Việt Nam

*19:00-20:30 giờ : Hội thảo với các quan khách Đức Việt về đề tài 40 năm Tri Ân nước Đức,                                 44 năm Quốc Hận và 70 năm Quốc Tế Nhân Quyền.

*20:30-22:00 giờ :Văn nghệ đấu tranh

Điện thoại liên lạc : Ông Nguyễn Văn Rị, Handy 0176 57880762

Sự hiện diện của quý vị và quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Tổ Chức trong toàn buổi Lễ là  một sự biểu dương tinh thần mạnh mẽ  vào công cuộc đấu tranh đòi lại  tự do dân chủ nhân quyền và tự chủ cho  dân tộc Việt Nam

Berlin , ngày 18.03.2019

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm

TM Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V