Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » Thiệp Chúc Xuân Kỷ Hợi 2019 Liên Hội NVTN tại Đức.

Thiệp Chúc Xuân Kỷ Hợi 2019 Liên Hội NVTN tại Đức.

Thiệp Chúc Xuân Kỷ Hợi 2019 Liên Hội NVTN tại Đức.
Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Kinh goi Qúy Vị Chức Sắc Tôn Giáo. Qúy Nhân sĩ Qúy Cộngđồng và đoàn thể,

Quốc gia tự do tại Đức và các Quốc gia người việt tỵ nạn Liên bang Au châu.

Qúy Đảng phái, Qúy truyền thông báo chí,

Qúy Đồng hương,thân hữu xa gần

Thiệp Chúc Xuân Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi2019.
TM.Ban Chấp Hành Phó Chủ tịch Nội Vụ Nguyễn văn Rị