Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » Thư mời tham dự biểu tình ngày 6/11/18 tại Geneva để lên tiếng việc vi phạm nhân quyền của Trung Cộng

Thư mời tham dự biểu tình ngày 6/11/18 tại Geneva để lên tiếng việc vi phạm nhân quyền của Trung Cộng

 INTERNATIONAL YOUTH MOVEMENT FOR HUMAN RIGHTS

3/25 Wiltshire Street, Salisbury, SA 5018, Australia admin@humanrightsyouth.org

www.humanrightsyouth.org ABN: 94 612 662 307

Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

Các Hội đoàn và tổ chức đấu tranh Các bạn trẻ và quý đồng hương

 

RE:  Thư mời tham dự biểu tình ngày 6/11/18 tại Geneva để lên tiếng việc vi phạm nhân quyền của Trung Cộng

Trước cuồng vọng bành trướng của Trung Cộng đối với các lân bang, đặc biệt là Việt Nam, một nước là nạn nhân trực tiếp của sự xâm lăng kinh tế lẫn văn hóa … dẫn đến mưu đồ thôn tính trọn đất nước Việt Nam rất cận kề của nhà cầm quyền Trung Cộng. Người Việt chúng ta không thể không lên tiếng tố cáo với quốc tế về những vi phạm nhân quyền trầm trọng của Trung Cộng đối với các dân tộc thiểu số trên thế giới cũng như những sự bắn giết, ngược đãi ngư dân Việt Nam trên biển Đông và xả thải chất độc bừa bãi, phá hoại môi trường trên đất liền.

Rất may, ngày 6 tháng 11 năm 2018 tới đây, tại Geneva, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc sẽ họp nhóm để xem xét sự vi phạm nhân quyền của Trung Cộng. Đây là cơ hội rất tốt để chúng ta tổ chức một cuộc biểu tình, lên tiếng phản đối Trung Cộng cùng với các tổ chức đấu tranh quốc tế khác cũng là nạn nhân của nhà cầm quyền Trung Cộng này.

 

Để tham dự cuộc biểu tình ngày 6 tháng 11, xin quý vị liên lạc:

Anh Ngô Hoàng Phong (Đại Diện PT tại Đức): +49 1522 8686 696

Chú Nam Lộc (Đại Diện PT tại Mỹ): +1 6262  428 301

Anh Hoàng Minh Hùng (Đại Diện PT tại Úc): +61 415 652 211

Trân trọng

TMPTGTTGVNQ

Trần Kiều Ngọc

E: ttran@humanrightsyouth.org

T:+61 412 405 669