Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » 26 năm sau khi cộng sản Đông Đức sụp đổ, lần đầu tiên người Việt tỵ nạn viếng thăm, trung tâm điểm khởi đầu của cuộc “Cách Mạng Hòa Bình”

26 năm sau khi cộng sản Đông Đức sụp đổ, lần đầu tiên người Việt tỵ nạn viếng thăm, trung tâm điểm khởi đầu của cuộc “Cách Mạng Hòa Bình”

Đọc tiếp theo đường Link :

https://vietbao.com/p113a247063/2/la-thu-tu-duc-quoc-26-nam-sau-khi-cong-san-dong-duc-sup-do-lan-dau-tien-nguoi-viet-ty-nan-vieng-tham-tim-hieu-kinh-nghiem-dau-tr

Leipzig_14Dec2015

Begegnung zw. Pfarrer Stief u. VietNam-Flüchtlingen in St.Nikolai_VideoChau6168

Begegnung zw. Pfarrer Stief u. VietNam-Flüchtlingen in Pfarrei St.Nikolai am 14Dez2015 in Leipzig.

Photos: Internet + Archiv + Chau6168

Video : Chau6168