Home » Văn Hoá Khoa Hoc Xã Hội » THÔNG CÁO biểu tình

THÔNG CÁO biểu tình

BUNDESVERBAND DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND e.V.
Reg.Nr.9325 Amtsgericht Frankfurt am Main

c/o Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm Postfach 40435 in 12313 Berlin E- mail: hoangml69@hotmail. Com – Internet : www.lienhoinvtn.de

Berlin , ngày 25 tháng 06 năm 2017

                                                                                         THÔNG CÁO

Kính thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Tổ Chức Chống Cộng tại Đức Quốc và toàn Âu Châu,

Kính thưa quý thân hữu,

Liên Hội NVTN tại CHLB Đức và các Hội NVTN CS tại Hamburg , Bremen sẽ phối hợp tổ chức biểu tình chống Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc tại hai địa điểm Berlin và Hamburg :

1)Ngày thứ năm 06.07.2017 từ 13:00giờ đến 15:00giờ tại trước Hotel Mariott Berlin, Inge-Besheim-Platz 1 10785 Berlin

2) Ngày thứ sáu 07.07.2017 từ 13:00giờ đến 15:00giờ tại Elbpromenade- Landungsbrücken 20459 Hamburg

(đối diện xéo cầu số 1, lối đi xuống phà, cách U và S Bahn Landungsbrücken 50m ) Chú ý : chỉ nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Trước đại họa mất nước diệt vong của dân tộc , toàn dân Việt trong nước và hải ngoại phải cùng đồng lòng đứng lên đòi quyền sống , đòi công lý và dân chủ tự do cho dân tộc Việt Nam .

Chúng tôi kêu gọi sự tham gia tích cực và đông đảo của quý vị vào hai cuộc biểu tình này để cùng cực lực phản đối trực tiếp với tập đoàn thống trị độc tài CSVN và cùng tố cáo trước công luận quốc tế nhân dịp G20 sự phản dân hại nước của chế độ này.

Kính thư

TM Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V.
BS Hoàng Thị Mỹ Lâm