Recent Posts

V/v Lo ngại cho an ninh của những người Việt tranh đấu Nhân Quyền cho VN tại Đức

Ông Dr. Thomas De Maizière
Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ CHLB Đức
Alt-Moabit 140
10557 Berlin Berlin ngày 05.08.2017
V/v Lo ngại cho an ninh của những người Việt tranh đấu Nhân Quyền cho VN tại Đức
Kính thưa ông Bộ Trưởng,
Trong thời gian gần đây nhà cầm quyền CSVN đã gia tăng thái độ hung hãn đối với những người tranh đấu cho Nhân Quyền tại VN.

Chi tiết »

Lời kêu gọi biểu tình tại Berlin ngày 12.08.2017

. tại Brandenburger Tor , Pariser Platz 10117 Berlin
. vào thứ Bảy ngày 12.08. 2017
. từ 14:00 giờ đến 16:00giờ Tiếp sau đó là cuộc biểu tình :
trước Đại Sứ Quán Cộng Sản Việt Nam , Elsenstr.3 -12435 Berlin-Treptow
từ 16:30giờ đến 17:30giờ

Chi tiết »

THÔNG CÁO THỨ HAI v/v THỦ TƯỚNG VIỆT CỘNG ĐẾN ĐỨC

                                                                 BUNDESVERBAND DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE                            IN DER BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND e.V.                               Reg.Nr.9325 Amtsgericht ...

Chi tiết »