Home » Thông Báo » KHÁNH THÀNH BIA TƯỞNG NIỆM DR. RUPERT NEUDECK tại Troisdorf, ngày 12 tháng 5 năm 2018

KHÁNH THÀNH BIA TƯỞNG NIỆM DR. RUPERT NEUDECK tại Troisdorf, ngày 12 tháng 5 năm 2018

Qua sự đóng góp nhiệt tình của tập thể người Việt tỵ nạn chúng ta và được sự chấp thuận, giúp đỡ của chính quyền địa phương, một tấm bia lớn bằng đồng đã được hoàn thành như lưu lại một chứng tích lịch sử nói lên lòng tri ân sâu xa và tưởng niệm tiến sĩ Rupert Neudeck, vi ân nhân đã cứu sống 11.300 thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam.

Thời gian và địa điểm khánh thành bia tưởng niệm sẽ được tổ chức như sau :

Địa điểm khánh thành:
Lâu đài Wissem (Burg Wissem)
Burgallee 1
53840 Troisdorf
Khai mạc: 14:00 giờ

với sự hiện diện của nhiều chính khách quan trọng trong chính quyền liên bang/tiểu bang 

Địa điểm văn nghệ / họp mặt:
Hội trường thành phố Troisdorf
Kölner Str.167
53840 Troisdorf
Khai mạc: 18:00 giờ

với sự đóng góp của các nghệ sĩ từ Hoa Kỳ và địa phương

 

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

Điều hành tổng quát :
Nguyễn Hữu Huấn
tel.: 0163/6733 9348
email: nguyenhh@gmx.net

Nguyễn Văn Rị
tel.: 0176/5788 0762
email: vanri687@googlemail.com

Văn nghệ: Nguyễn Minh Hùng
tel.: 0157/3422 0253
email: minhung.nguyen@googlemail.com

Ẩm thực: Nguyễn Tiến Dũng
tel.: 0157/5144 9907
email: cdthanhpherotroisdorf@gmx.de

 

Veranstalter: Grünhelme e.V./ Cap Anamur e.V.
Nguyen Huu Huan
Tel.: 0163/ 733 9348
email: nguyenhh@gmx.net

Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Hamburg e.V.
Nguyen Dinh Phuc
Tel.: 0176/4937 2467