Home » Tham Vấn » Buổi thuyết trình và tham vấn của Liên Hội tại Berlin

Buổi thuyết trình và tham vấn của Liên Hội tại Berlin

Địa chỉ: Die Scheune, Richard Platz 25, 12055 Berlin

Vào ngày 19.10.2014 vào lúc 14giờ

Buổi thuyết trình do Bác Sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm về đề tài :

  • “Kinh nguyệt phụ nữ và những rối loạn thường xảy ra ” và
  • “Ung Thư cổ tử cung và các phương pháp chích ngừa ung thư cổ tử cung “

đây là những hiểu biết căn bản cần thiết cho các phụ nữ trong mọi lứa tuổi.

Buổi thuyết trình nằm trong chương trình nghiên cứu chuyên môn của BS Hoàng Thị Mỹ Lâm làm việc chung với PD Dr. Uwe Torsten, Chefarzt der Gynäkologie / Klinikum Neukölln Berlin

Kính mời Quý Bác Anh Chị đến tham dự.

TM BCH D-D e.V.
Thanh Hai Nguyen