Hội Thảo với Luật Sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà ngày 7.7.2018 tại Berlin – Đức Quốc