Đêm văn nghệ AI TRỞ VỀ XỨ VIỆT

Đêm văn nghệ AI TRỞ VỀ XỨ VIỆT

do Hương Ca tổ chức ngày 17. October 2015 tại Munich / Germany.

Thực hiện Video : Châu6168