Biểu Tình Nhân Ngày Quốc Hận 2014 tại Frankfurt am Main / Đức Quốc

Quốc Hận 30/4 lần thứ 39

Biểu tình trước Tổng lãnh sự csVN

Ngày thứ bảy 26.04.2014 tại Frankfurt am Main/Đức Quốc,

12:30 -- 14:30 giờ : Biểu tình trước Tổng lãnh sự csVN; Kennedy Allee 46, 60596 Frankfurt/M.
14:30 -- 17:00 giờ : Tuần hành vào phố chính và biểu tình tại Hauptwache/Zeil; Frankfurt am Main
18:00 -- 22:00 giờ : Hội thảo,& Tuyên cáo và văn nghệ đấu tranh hướng về quê hương, St. Lioba Kirche - Ben-Gurion-Ring 16a - 60437 Frankfurt-Bonames